กองสื่อสารองค์กร

Communication Affairs Division: CAD KKU

ชุมพร พารา

      กองสื่อสารองค์กร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นหน่วยงานกลางในการประสานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งปัจจุบันมีโครงเหล็กเพื่อให้บริการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ขนาด 3.6x8.4 เมตร จำนวน 8 ป้าย ขนาด 2.4x6 เมตร จำนวน 16 ป้าย...

        เมื่อวันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันครบรอบ 46 ปี สถาปนาสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น FM. 103 MHz โดยมี รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น...

รางวัลบุคลากรดีเด่น กองสื่อสารองค์กร ประจำปี 2562 รางวัลชมเชย ภาพถ่ายบรรยากาศของงาน “สีฐาน เฟสติวัล บุญสมาบูชาน้ำ Sithan KKU Festival 2018” รางวัลรองชนะเลิศ การประกวดภาพถ่ายขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ ครั้งที่ 13

เกียรติประวัติ รางวัลบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2561 รางวัลบุคลากรทรงคุณค่า ประจำปี 2562 รางวัลชมเชยจากผลงาน “การบูรณาการงานเชิงรุกข้ามหน่วยงาน ด้วยกลยุทธ์การสื่อสารเชิงสัญลักษณ์ (ภายใต้โครงการสานสัมพันธ์ศิษย์เก่า ด้วยกาลพฤกษ์รำลึกคุณสถาบัน) รางวัลชนะเลิศการประกวดภาพถ่าย ประเภทภาพอัญเชิญพระอุปคุตและขบวนขันหมากเบ่ง งาน “สีฐาน เฟสติวัล บุญสมาบูชาน้ำ Sithan KKU...