Sat. Sep 19th, 2020

กองสื่อสารองค์กร

Communication Affairs Division: CAD KKU

บริพัตร ทาสี

กองสื่อสารองค์กร มข. ลงพื้นที่ จัดงาน “มหกรรม KKU CSV มหาวิทยาลัยขอนแก่นบริการชุมชน ปี2563” ขานรับนโยบายรัฐบาลลงทะเบียน “ไทยชนะ” ก่อนเข้างาน เมื่อวันที่ 9 กันยายน…

มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิจัยแผ่นรังไหมรับแรงกระสุนปืน จากเดิมที่สามารถป้องกันกระสุนปืนสั้นได้ พัฒนาต่อยอดสู่แผ่นรังไหมรับแรงกระสุนปืนขนาด 5.56 มม. กระสุนปืน M16 อาวุธที่ใช้ทางทหารได้สำเร็จ วันนี้ จันทร์ ที่ 31 สิงหาคม 2563…

บุคลากรกองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช รัชกาลที่ 4 “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” เนื่องใน “วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ” ประจำปี 2563 วันนี้ (18 สิงหาคม…

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมพิธีรับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผัก จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับเด็ก ตามโครงการคู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จนคนขอนแก่น วันนี้ (17 มิถุนายน 2563) มหาวิทยาลัยขอนแก่น…