Tue. Jul 7th, 2020

กองสื่อสารองค์กร

Communication Affairs Division: CAD KKU

บริพัตร ทาสี

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมพิธีรับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผัก จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับเด็ก ตามโครงการคู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จนคนขอนแก่น วันนี้ (17 มิถุนายน 2563) มหาวิทยาลัยขอนแก่น…

เมื่อบ่ายวันนี้ (17 มีนาคม 2563)  มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย อาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษฏ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ พร้อมด้วยบุคลากรกองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมแสดงความยินดีและมอบกระเช้าดอกไม้แก่ คุณเจริญ เพ็งมูล เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้ง…

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล รักษาการอธิการบดี มข. ร่วมงานวันนักข่าว ประจำปี 2563พร้อมกับชี้แจงมาตรการป้องกันไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่ ม.ขอนแก่น เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา รศ.นพ.ชาญชัย…

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.สิทธิพล พหลทัพ เครือข่ายสภากาแฟสีหาราชเดโชชัย ในโอกาสได้รับตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 จ.มหาสารคาม วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย…