กองสื่อสารองค์กร

Communication Affairs Division: CAD KKU

บริพัตร ทาสี

เมื่อบ่ายวันนี้ (17 มีนาคม 2563)  มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย อาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษฏ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ พร้อมด้วยบุคลากรกองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมแสดงความยินดีและมอบกระเช้าดอกไม้แก่ คุณเจริญ เพ็งมูล เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมสื่อมวลชน จังหวัดขอนแก่น ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น...

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล รักษาการอธิการบดี มข. ร่วมงานวันนักข่าว ประจำปี 2563พร้อมกับชี้แจงมาตรการป้องกันไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่ ม.ขอนแก่น เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น นำบุคลากร ม.ขอนแก่น เข้าร่วมงาน...

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.สิทธิพล พหลทัพ เครือข่ายสภากาแฟสีหาราชเดโชชัย ในโอกาสได้รับตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 จ.มหาสารคาม วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย อาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ พร้อมด้วย อาจารย์บัญชา...

มหาวิทยาลัยขอนแก่น น้อมถวายความอาลัย ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศล พระธรรมวิสุทธาจารย์, ดร. (คูณ ขนฺติกมหาเถร) อดีตเจ้าอาวาสวัดหนองแวง พระอารามหลวง   วานนี้ วันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 17.30 น. ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยขอนแก่น...