กองสื่อสารองค์กร

Communication Affairs Division: CAD KKU

อุดมชัย สุพรรณวงศ์

        คลังเลือดกลาง โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดโครงการรวมพลังผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่ คนไทยไม่ทิ้งกัน โดยเชิญชวนบุคลากรและประชาชนที่ประสงค์จะบริจาคโลหิตเข้าสู่คลังเลือดกลางเพื่อเป็นเลือดสำรองนำไปช่วยชีวิตผู้ป่วยที่มารับการรักษา ทั้งนี้การที่เลือดสำรองมีปริมาณน้อยเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID-19 ส่งผลกระทบให้ผู้บริจาคโลหิตลดลงขณะที่ความต้องการในการใช้ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง  โดยเมื่อวันที่ 29  เมษายน 2563 ได้จัดหน่วยบริการรับบริจาคโลหิต ใน ที่สำนักงานอธิการบดี...

              วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 น. สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ให้การต้อนรับนักศึกษาสาขาวิชานิเทศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติ ชั้นปีที่2 ซึ่งกำลังศึกษารายวิชา...

  เมื่อวันเสาร์ ที่ 25 มกราคม 2563 เวลา 06.30 น. มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ศูนย์วัฒนธรรม องค์การนักศึกษา ชมรมสมาธิและศีลธรรม ชมรมพุทธศาสน์และประเพณี และเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรม จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่นครบรอบ 56 ปี ประจำปี ...

วันที่ 11 มกราคม 2563 ที่ลานหน้าคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จิตอาสากองสื่อสารองค์กรจากงานกิจกรรม หน่วยอำนวยการ และงานสื่อสาร กองสื่อสารองค์กร ได้ร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรม “วันเด็กดีชีวาศิลปกรรม”ครั้งที่ 3 เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ โดยเป็นการจัดเพื่อส่งเสริมจินตนาการและทักษะให้กับเด็กและเยาวชน อีกทั้งเป็นเวทีเพื่อแสดงความสามารถของเด็กๆที่ได้มาร่วมงาน โดยเป็นการทำงานร่วมกันของเครือข่ายจิตอาสาและหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งนักศึกษาที่ได้มาจัดกิจกรรมด้านศิลปะ โดยมี ผศ.ดร.บุรินทร์...