Fri. Aug 14th, 2020

กองสื่อสารองค์กร

Communication Affairs Division: CAD KKU

worawit siripanuwat

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมพิธีเปิด “ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อํานวยการสภากาชาดไทย” และโครงการ “อาสาร่วมใจสู้ภัยโควิด” คาราวานส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลทั่วประเทศ และถุงยังชีพแก่ประชาชน โดยสภากาชาดไทยและมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00…

มข.ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 42 พรรษา วันที่ 3 มิถุนายน 2563 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2563 เวลา…

อธิการบดี นําผู้บริหาร มข. เข้าเยี่ยมพบปะ ผู้บริหาร บุคลากร คณะศึกษาศาสตร์ และคณะสัตวแพทยศาสตร์ เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 เวลา 09.30 น….

เมื่อช่วงบ่าย วันพฤหัสบดี ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย นางสาวจุฑามาศ พิลาไชย นักประชาสัมพันธ์กองสื่อสารองค์กร ได้ให้การต้อนรับนักศึกษาจากคณะสาธารณสุข มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน…