กองสื่อสารองค์กร

Communication Affairs Division: CAD KKU

worawit siripanuwat

อธิการบดี นําผู้บริหาร มข. เข้าเยี่ยมพบปะ ผู้บริหาร บุคลากร คณะศึกษาศาสตร์ และคณะสัตวแพทยศาสตร์ เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 เวลา 09.30 น. รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัย...

เมื่อช่วงบ่าย วันพฤหัสบดี ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย นางสาวจุฑามาศ พิลาไชย นักประชาสัมพันธ์กองสื่อสารองค์กร ได้ให้การต้อนรับนักศึกษาจากคณะสาธารณสุข มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 12 คน ศึกษาดูงานรับชมวีดิทัศน์อาคาร Net Zero...

มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ และบุคลากร กองสื่อสารองค์กร ร่วมทําบุญตักบาตร ทวยราษฎร์ถวายพระพร เทิดไท้องค์ราชัน เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 6.30 น. ณ พุทธมณฑลอีสานจังหวัด ขอนแก่น ตําบลศิลา อําเภอเมืองขอนแก่น...

มหาวิทยาลัยขอนแก่น บุคลากร กองสื่อสารองค์กร ร่วมพิธีวันยุทธหัตถี สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2563 ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2563 เวลา 7.30 น. บุคลากร กองสื่อสารองค์กร...