กองสื่อสารองค์กร

Communication Affairs Division: CAD KKU

worawit siripanuwat

เมื่อช่วงบ่าย วันพฤหัสบดี ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย นางสาวจุฑามาศ พิลาไชย นักประชาสัมพันธ์กองสื่อสารองค์กร ได้ให้การต้อนรับนักศึกษาจากคณะสาธารณสุข มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 12 คน ศึกษาดูงานรับชมวีดิทัศน์อาคาร Net Zero...

มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ และบุคลากร กองสื่อสารองค์กร ร่วมทําบุญตักบาตร ทวยราษฎร์ถวายพระพร เทิดไท้องค์ราชัน เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 6.30 น. ณ พุทธมณฑลอีสานจังหวัด ขอนแก่น ตําบลศิลา อําเภอเมืองขอนแก่น...

มหาวิทยาลัยขอนแก่น บุคลากร กองสื่อสารองค์กร ร่วมพิธีวันยุทธหัตถี สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2563 ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2563 เวลา 7.30 น. บุคลากร กองสื่อสารองค์กร...

เมื่อเช้าวันจันทร์ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 06.30 น. มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย อาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี พร้อมด้วยบุคลากรกองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมทำบุญตักบาตร ทวยราษฎร์ถวายพระพร เทิดไท้องค์ราชัน ประจำเดือนมกราคม...