กองสื่อสารองค์กร

Communication Affairs Division: CAD KKU

apicma maneejak

เมื่อเช้าวันนี้ ( วันที่ 4 มีนาคม 2563 ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย นายธัญญา ภักดี ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร พร้อมบุคลากรกองสื่อสารองค์กร ได้เข้าร่วมงานฉลองครบรอบ 22 ปี สมาคมสื่อมวลชน จังหวัดขอนแก่น พร้อมร่วมมอบเงิน จำนวน...

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” ประจำปี ๒๕๖๓ วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติและกรมพัฒนาฝีมือแรงงานแห่งชาติ            เมื่อวันจันทร์ที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๗.๐๐ น. มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย อาจารย์ณัฐมล ธนกุลรังสฤษฏ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ...

กองสื่อสารองค์กร ต้อนรับ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย รับฟังการบรรยาย “การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เชิงรุกในยุคดิจิทัล” เมื่อวันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00-16.00 น. กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย คุณธัญญา ภักดี ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร...

เมื่อช่วงบ่ายวันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2563 กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย นายธัญญา ภักดี ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร พร้อมทั้ง นางสาวพรทิพย์ คำดี รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานสื่อสาร และ นางสาววัลยา ภูงาม รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานกิจกรรม ร่วมต้อนรับ ดร.พฤทธิ์...