Fri. Aug 14th, 2020

กองสื่อสารองค์กร

Communication Affairs Division: CAD KKU

apicma maneejak

       มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย นายบัญชา พระพล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ พร้อมบุคลากรกองสื่อสารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา…

ช่วงเช้าของวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 เวลา 07.00 -09.00 น. รศ. ดร. เกรียงไกร กิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ นายบัญชา พระพล…

บุคลากรกองสื่อสารองค์กร มข. เข้าร่วม กิจกรรมจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ “ชาว มข. ร่วมใจพัฒนาสวนไทรถวายในหลวง ร.10” เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ณ…

มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ. ดร. เกรียงไกร กิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ นายบัญชา พระพล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ และ ผศ.ดร.ศิริพงษ์ เพียศิริ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร พร้อมด้วยบุคลากรกองสื่อสารองค์กร เข้าร่วมการประชุม “สภากาแฟสีหราช ครั้งที่…