Fri. Aug 14th, 2020

กองสื่อสารองค์กร

Communication Affairs Division: CAD KKU

apicma maneejak

วันที่ 30 มกราคม 2563 มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย อาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ และบุคลากร กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เข้าร่วมการประชุม “สภากาแฟสีหราช ครั้งที่ …

เมื่อวันจันทร์ ที่ 27 มกราคม 2563 กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดยนายธัญญา ภักดี ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร ในนามผู้แทน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมให้การต้อนรับคณาจารย์ และนักเรียนโรงเรียนสตรีราชินูทิศ จังหวัดอุดรธานี…

เมื่อเช้าวันอังคารที่ 21 มกราคม 2563 กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ให้การต้อนรับคณะศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นที่ 7 พร้อมผู้ติดตาม และนำเยี่ยมชม มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยรถ KKU…

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 – 12.00 น. กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงาน “มข. พบสื่อมวลชน”…