กองสื่อสารองค์กร

Communication Affairs Division: CAD KKU

กิจกรรมสัมพันธ์

เมื่อช่วงบ่ายวันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2563 กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย นายธัญญา ภักดี ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร พร้อมทั้ง นางสาวพรทิพย์ คำดี รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานสื่อสาร และ นางสาววัลยา ภูงาม รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานกิจกรรม ร่วมต้อนรับ ดร.พฤทธิ์...

พันเอกณรงค์ สวนแก้ว ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 8 ประธานการประชุมสภากาแฟสีหราช วันที่ 30 มกราคม 2563 มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย อาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ และบุคลากร กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เข้าร่วมการประชุม “สภากาแฟสีหราช ครั้งที่ ...

เมื่อเช้าวันอังคารที่ 21 มกราคม 2563 กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ให้การต้อนรับคณะศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นที่ 7 พร้อมผู้ติดตาม และนำเยี่ยมชม มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยรถ KKU SMART TRANSIT บริเวณมหาวิทยาลัยขอนแก่นและบรรยายทัศนียภาพประกอบการเดินทาง อีกทั้งยังเดินทางไปร่วมสักการะเจ้าพ่อมอดินแดง ณ...

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 – 12.00 น. กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงาน “มข. พบสื่อมวลชน” เรื่อง แถลงข่าวงาน KKU Maker Green...