งานสื่อและสารสนเทศ

0
255

150x197-cad04-02-por
นาย ณัฐวุฒิ เพชรประไพ
Mr.Nuttavut pachprapai
(รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานสื่อและสารสนเทศ)

nut
นาย ณัฐพงษ์ ชำนาญเอื้อ
Mr.Nuttapong Chamnanue

150x197-cad04-04-chat
นาย อภิฉัตร มณีจักร
Mr.Apichat Maneejak

150x197-cad04-05-pornthip
นางสาว พรทิพย์ คำดี
Miss Porntip Khamdee

150x197-cad04-06-attaphon
นาย อรรถพล ฮามพงษ์
Mr.Attapon Hampong

tum
นาย ชายชาญ หล้าดา
Mr.Chaichan Lada