กองสื่อสารองค์กร มข.จัดOD “สื่อสารสร้างสุขสรรค์”ย้ำองค์กรแห่งความสุข

กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรม “สื่อสารสร้างสุขสรรค์” พัฒนาองค์กร เพิ่มความสุขในการทำงาน         เมื่อวันพุธที่ 1 มิถุนายน 2559 กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรม OD หรือ Organization Development การพัฒนาองค์กรภายใต้หัวข้อ สัมมนา“สื่อสารสร้างสุขสรรค์”เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.จงรักษ์ หงษ์งาม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล  เป็นวิทยากร   และมีนายชุมพร พารา ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร  เป็นผู้กล่าวรายงานโครงการ  ทั้งนี้มีบุคลากรกองสื่อสารเข้าร่วมโครงการกว่า 30 คน  ณ ห้องสิริคุณากร 4 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น         การจัดอบรมโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ตลอดจนเพื่อให้บุคลากรได้เข้าใจตนเองเข้าใจผู้อื่น และปรับปรุงตนเองให้สามารถอยู่ในที่ทำงานได้อย่างมีความสุข เพื่อเป็นการพัฒนา สนับสนุนการจัดบริหารจัดการองค์กร ซึ่งเป็นอีกทางหนึ่งที่สามารถผลักดันให้บุคลากรปฏิบัติงานตอบสนองตามนโยบายมหาวิทยาลัย         นายชุมพร … Continue reading กองสื่อสารองค์กร มข.จัดOD “สื่อสารสร้างสุขสรรค์”ย้ำองค์กรแห่งความสุข