กองสื่อสารองค์กร

Communication Affairs Division: CAD KKU

บริพัตร ทาสี

วันนี้ (วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563) มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ผศ.อาวุธ ยิ้มแต้ รองอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม และ ผศ.ดร.ปิยะวัชร ฝอยทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม คุณเพียงเพ็ญ ภาคอุทัย ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี คุณวัชร พัฒนาวิวัฒนพร ผู้อำนวยการกองอาคารและสถานที่...

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมพิธีวางพวงมาลา วันทหารผ่านศึก และพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน ครบรอบ 37 ปี สถาปนากรมทหารม้าที่ 6 เมื่อวันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 07.00 น. มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย อาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์...

ปัจจุบันการถ่ายภาพนั้นมีความสำคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากในวงการสื่อสารมวลชน วงการนักข่าว และหน่วยงานอื่น ๆ มีความจำเป็นที่จะต้องมีความรู้และความสามารถในการถ่ายภาพ เพื่อให้ภาพนั้นออกมาอย่างสวยงาม มีความหมาย และมีองค์ประกอบสำคัญที่ถูกต้อง เนื่องจากภาพที่เรานำมาเสนอข่าว หรือประชาสัมพันธ์นั้นจะต้องมีองค์ประกอบสอดคล้องตรงตามเนื้อหาที่เรานำเสนอออกไป จึงจะทำให้ผู้อ่านหรือผู้ชมเข้าใจได้ง่าย เป็นที่น่าสนใจ และเป็นที่น่าติดตามมากยิ่งขึ้น กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดอบรม “เทคนิคการถ่ายภาพ” โดยได้รับเกียรติจาก คุณบริพัตร...

มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล พร้อมด้วย นายบัญชา พระพล รองผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการฝ่ายบริหาร นายธวัช รัตนมนตรี ผู้อำนวยการกองบริหารงานสำนักบริการวิชาการ นำบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมกิจกรรมสานสัมพันธ์สภากาแฟสีหราช ครั้งที่102 วาระดีถีขึ้นปีใหม่2563 ประจำเดือนธันวาคม 2562 โดยมีสถานีตำรวจภูธรบ้านเป็ด...