กองสื่อสารองค์กร

Communication Affairs Division: CAD KKU

กิจกรรมสัมพันธ์

วันนี้ (วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563) มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ผศ.อาวุธ ยิ้มแต้ รองอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม และ ผศ.ดร.ปิยะวัชร ฝอยทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม คุณเพียงเพ็ญ ภาคอุทัย ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี คุณวัชร พัฒนาวิวัฒนพร ผู้อำนวยการกองอาคารและสถานที่...

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมพิธีวางพวงมาลา วันทหารผ่านศึก และพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน ครบรอบ 37 ปี สถาปนากรมทหารม้าที่ 6 เมื่อวันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 07.00 น. มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย อาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์...

เมื่อช่วงบ่ายวันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2563 กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย นายธัญญา ภักดี ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร พร้อมทั้ง นางสาวพรทิพย์ คำดี รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานสื่อสาร และ นางสาววัลยา ภูงาม รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานกิจกรรม ร่วมต้อนรับ ดร.พฤทธิ์...

พันเอกณรงค์ สวนแก้ว ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 8 ประธานการประชุมสภากาแฟสีหราช วันที่ 30 มกราคม 2563 มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย อาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ และบุคลากร กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เข้าร่วมการประชุม “สภากาแฟสีหราช ครั้งที่ ...