กอง/บุคลากร บริการทางวิชาการ

กองสื่อสารองค์กร มข. จัดอบรม “เทคนิคการถ่ายภาพ” ยกระดับความสามารถนักศึกษาฝึกประสบการณ์

ปัจจุบันการถ่ายภาพนั้นมีความสำคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากในวงการสื่อสารมวลชน วงการนักข่าว และหน่วยงานอื่น ๆ มีความจำเป็นที่จะต้องมีความรู้และความสามารถในการถ่ายภาพ …

กองสื่อสารองค์กร มข. จัดอบรม “เทคนิคการถ่ายภาพ” ยกระดับความสามารถนักศึกษาฝึกประสบการณ์ Read More »

“เบญจมาภรณ์ มามุข” เป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการผลิตสื่อฯ ให้นักวิจัย

เมื่อวันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 …

“เบญจมาภรณ์ มามุข” เป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการผลิตสื่อฯ ให้นักวิจัย Read More »

Scroll to Top