Thu. Jan 28th, 2021

กองสื่อสารองค์กร

Communication Affairs Division: CAD KKU

บริพัตร ทาสี

มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดประชุมเครือข่ายผู้นำชุมชนนักจัดรายการวิทยุ “มหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อชุมชน” ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการ KKU USR มหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อสังคม ตอบสนองนโยบายยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย Culture and Care Community การเป็นองค์กรที่ห่วงใยและดูแลชุมชน…

มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพงษ์ เพียศิริ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร นายบัญชา พระพล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ และนายชุมพร พารา ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร พร้อมด้วยบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมพิธีพิธีฌาปนกิจและประชุมเพลิงศพ นายจตุรพล…

วันนี้ (10 พฤษภาคม 2561) เวลา 13.00 น. รศ.ดร. เกรียงไกร  กิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วย ผศ.ดร.ศิริพงษ์ เพียศิริ…

กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมต้อนรับคณะกรรมการ การประชุม CIO Digital University Forum ครั้งที่7 ซึ่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นเจ้าภาพการจัดประชุม ร่วมกับ 15 มหาวิทยาลัย โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดรภุชงค์…