กองสื่อสารองค์กร

Communication Affairs Division: CAD KKU

บริพัตร ทาสี

กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้อาวุโสของกองสื่อสารฯ เนื่องในเทศกาลประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑ สำหรับประเพณีสงกรานต์ เป็นประเพณีเก่าแก่ของไทย ซึ่งสืบทอดมาแต่โบราณ คู่มากับประเพณีตรุษ จึงมีการเรียกรวมกันว่า ประเพณีตรุษสงกรานต์ หมายถึงประเพณีส่งท้ายปีเก่าและต้อนรับปีใหม่ พิธีสงกรานต์ เป็นพิธีกรรมที่เกิดขึ้นในสมาชิกในครอบครัว หรือชุมชนบ้านใกล้เรือน ใช้น้ำเป็นตัวแทน ใช้น้ำรดให้แก่กันเพื่อความชุ่มชื่น มีการขอพรจากผู้ใหญ่หรือผู้อาวุโส ปัจจุบัน...

มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพงษ์ เพียศิริ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร พร้อมด้วยบุคลากรกองสื่อสารองค์กร ร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ราชวงศ์จักรีทุกพระองค์ ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า  ในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์” (วันจักรี)  ในวันศุกร์ ที่ 6 เมษายน 2561  ณ ห้องประชุมแก่นทอง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่นหลังใหม่ อำเภอเมืองขอนแก่น โดยมี ดร.สมศักดิ์...

วันนี้ (9เมษายน 2561) เวลา 13.00 น. รศ.ดร. กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วยนายบัญชา พระพล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ และผศ.น.สพ.พงษ์ธร สุวรรณธาดา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมทั้งคณาจารย์ และนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์กว่า...