Thu. Jan 28th, 2021

กองสื่อสารองค์กร

Communication Affairs Division: CAD KKU

บริพัตร ทาสี

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.สิทธิพล พหลทัพ เครือข่ายสภากาแฟสีหาราชเดโชชัย ในโอกาสได้รับตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 จ.มหาสารคาม วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย…

มหาวิทยาลัยขอนแก่น น้อมถวายความอาลัย ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศล พระธรรมวิสุทธาจารย์, ดร. (คูณ ขนฺติกมหาเถร) อดีตเจ้าอาวาสวัดหนองแวง พระอารามหลวง   วานนี้ วันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563…

วันนี้ (วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563) มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ผศ.อาวุธ ยิ้มแต้ รองอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม และ ผศ.ดร.ปิยะวัชร ฝอยทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม คุณเพียงเพ็ญ…

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมพิธีวางพวงมาลา วันทหารผ่านศึก และพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน ครบรอบ 37 ปี สถาปนากรมทหารม้าที่ 6 เมื่อวันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 07.00…