กองสื่อสารองค์กร

Communication Affairs Division: CAD KKU

กิจกรรมสัมพันธ์

เมื่อเช้าวันอังคารที่ 21 มกราคม 2563 กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ให้การต้อนรับคณะศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นที่ 7 พร้อมผู้ติดตาม และนำเยี่ยมชม มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยรถ KKU SMART TRANSIT บริเวณมหาวิทยาลัยขอนแก่นและบรรยายทัศนียภาพประกอบการเดินทาง อีกทั้งยังเดินทางไปร่วมสักการะเจ้าพ่อมอดินแดง ณ...

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 – 12.00 น. กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงาน “มข. พบสื่อมวลชน” เรื่อง แถลงข่าวงาน KKU Maker Green...

วันที่ 11 มกราคม 2563 ที่ลานหน้าคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จิตอาสากองสื่อสารองค์กรจากงานกิจกรรม หน่วยอำนวยการ และงานสื่อสาร กองสื่อสารองค์กร ได้ร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรม “วันเด็กดีชีวาศิลปกรรม”ครั้งที่ 3 เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ โดยเป็นการจัดเพื่อส่งเสริมจินตนาการและทักษะให้กับเด็กและเยาวชน อีกทั้งเป็นเวทีเพื่อแสดงความสามารถของเด็กๆที่ได้มาร่วมงาน โดยเป็นการทำงานร่วมกันของเครือข่ายจิตอาสาและหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งนักศึกษาที่ได้มาจัดกิจกรรมด้านศิลปะ โดยมี ผศ.ดร.บุรินทร์...

   วันที่ 3 มกราคม 2563 บุคลากรกองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย นายธัญญา ภักดี ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร ได้เข้าพบขอพรในวาระปีใหม่ 2563   จาก รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล   อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นในฐานะผู้บังคับบัญชาสูงสุดที่กำกับนโยบายด้านการสื่อสารองค์กรมาตลอด1ปีที่ให้ความกรุณาสนับสนุนและโอกาสที่ดีในการทำงานร่วมกันของบุคลากรทุกคน นอกจากนี้ยังเป็นวัฒธรรมองค์กรของกองสื่อสารองค์กรที่แสดงออกต่อผู้ที่มีอาวุโสในวาระสำคัญ อธิการบดีกล่าวให้พรมายังบุคลากรทุกคนให้มีความสุข มีสุขภาพ...