กองสื่อสารองค์กร

Communication Affairs Division: CAD KKU

กิจกรรมสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 เวลา 13.00 น. ผศ.ดร.ศิริพงษ์ เพียศิริ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร พร้อมด้วยนายชุมพร พารา ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร และผศ.น.สพ.พงษ์ธร สุวรรณธาดา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำทีมสัตวแพทย์ และนักศึกษาเข้าร่วมให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า...

  วันนี้ เวลา 13.30 น. (10 เมษายน 2561) มหาวิทยาลัยขอนแก่น รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น นำคณะผู้บริหารและบุคลากร เดินทางเข้าร่วมรดน้ำเพื่อขอพร ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และนางศิริพร จังตระกุล ภริยา เนื่องในเทศกาลประเพณีสงกรานต์...

มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย นายบัญชา พระพล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ พร้อมด้วยบุคลกรกองสื่อสารองค์กร เข้าร่วมพิธีเปิดงานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูนเสียงแคนและถนนข้าวเหนียว ประจำปี 2561 เมื่อวันที่. 8 เมษายน 2561 เวลา 18.30 น เวทีสวนสาธารณะ 200 ปี...