Thu. Jan 28th, 2021

กองสื่อสารองค์กร

Communication Affairs Division: CAD KKU

บริพัตร ทาสี

ปัจจุบันการถ่ายภาพนั้นมีความสำคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากในวงการสื่อสารมวลชน วงการนักข่าว และหน่วยงานอื่น ๆ มีความจำเป็นที่จะต้องมีความรู้และความสามารถในการถ่ายภาพ เพื่อให้ภาพนั้นออกมาอย่างสวยงาม มีความหมาย และมีองค์ประกอบสำคัญที่ถูกต้อง เนื่องจากภาพที่เรานำมาเสนอข่าว หรือประชาสัมพันธ์นั้นจะต้องมีองค์ประกอบสอดคล้องตรงตามเนื้อหาที่เรานำเสนอออกไป จึงจะทำให้ผู้อ่านหรือผู้ชมเข้าใจได้ง่าย เป็นที่น่าสนใจ และเป็นที่น่าติดตามมากยิ่งขึ้น กองสื่อสารองค์กร…

มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล พร้อมด้วย นายบัญชา พระพล รองผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการฝ่ายบริหาร นายธวัช รัตนมนตรี ผู้อำนวยการกองบริหารงานสำนักบริการวิชาการ นำบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมกิจกรรมสานสัมพันธ์สภากาแฟสีหราช…

  เช้าวันนี้ (8 ธันวาคม 2562) มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย อาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ พร้อมด้วยบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมวางพวงมาลารำลึกถึง ฯพณฯ จอมพล สฤษดิ์…

วันที่ 5 ธันวาคม 2562 มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย นายธัญญา ภักดี ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร นำบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมงาน “วันชาติไทย” โดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล…