กองสื่อสารองค์กร

Communication Affairs Division: CAD KKU

รัชฎาวรรณ วัฒนสุข

ชื่อผู้ร่วมรายการโทรทัศน์ : รศ.ดร. วัฒนา สุขีไพศาลเจริญ ประธานมูลนิธิรักษ์ตับ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเด็นที่นำเสนอ : เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ งานวันตับอักเสบโลก ปีที่ 9 ครั้ง 78 “รู้ทันภัยร้ายห่างไกลโรคตับ” รายการ/สถานีโทรทัศน์ : รายการข่าวอีสานวันนี้ ทาง NBT วัน/เวลาที่ออกอากาศ : เมื่อวันที่ 11...

 ชื่อผู้ร่วมรายการโทรทัศน์ : ผศ.วิเชียร ปลื้มกมล หัวหน้าโครงการประเมินผลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ กลุ่มลุ่มน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเด็นที่นำเสนอ : เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การศึกษาการบริหารจัดการน้ำ ลุ่มน้ำภาคอีสาน รายการ/สถานีโทรทัศน์ : รายการข่าวอีสานวันนี้ ทาง NBT วัน/เวลาที่ออกอากาศ : เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2561...

ชื่อผู้ร่วมรายการโทรทัศน์ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แคทรียา สุทธานุช คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชสำอาง และ นางสาวนิภาพร  นาโสก นักวิจัย มข. ประเด็นที่นำเสนอ : เผยแพร่ผลงานวิจัย เรื่อง ผลิตภัณฑ์ที่มีสารสกัดจากยางนา รายการ/สถานีโทรทัศน์ : รายการคลิกไอเดีย ทาง NBT...