กองสื่อสารองค์กร

Communication Affairs Division: CAD KKU

กิจกรรมสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีการจัดโครงการสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งจัดโดย กองสื่อสารองค์กร ภายใต้นโยบายของฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเพื่อให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการสื่อสารองค์กรและการส่งเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยได้รับรู้และเข้าใจทิศทางนโยบายและการเปลี่ยนแปลงด้านการสื่อสารองค์กรของมหาวิทยาลัย รวมทั้งเพื่อการพัฒนาศักยภาพในการใช้เครื่องมือและวิธีการทางดิจิทัลของบุคลากรที่รับผิดชอบงานด้านการสื่อสารองค์กรของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะสื่อสารองค์กรผ่านเครื่องมือเว็บไซต์มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีผู้ปฏิบัติงานด้านการสื่อสารองค์กรและการประชาสัมพันธ์จากทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยรวมทั้งบุคลากรกองสื่อสารองค์กรเข้าร่วมการสัมมนาจำนวน 80 คน ซึ่งกิจกรรมได้ดำเนินการต่อเนื่อง 3 ครั้ง คือครั้งที่ 1 วันที่ 16...

มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล พร้อมด้วย นายบัญชา พระพล รองผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการฝ่ายบริหาร นายธวัช รัตนมนตรี ผู้อำนวยการกองบริหารงานสำนักบริการวิชาการ นำบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมกิจกรรมสานสัมพันธ์สภากาแฟสีหราช ครั้งที่102 วาระดีถีขึ้นปีใหม่2563 ประจำเดือนธันวาคม 2562 โดยมีสถานีตำรวจภูธรบ้านเป็ด...

เมื่อเช้าวันนี้ (วันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2562) เวลา 10.00 – 12.00 น. กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงาน “มข. พบสื่อมวลชน” ภายใต้หัวข้อ “นักวิจัยแนะการบริโภคผงชูรส พร้อมทางเลือกใหม่ ผงผักนัวแซ่บจากสมุนไพรทดแทน” โดยภายในงาน...

วันที่ 5 ธันวาคม 2562 มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย นายธัญญา ภักดี ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร นำบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมงาน “วันชาติไทย” โดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย พลตรี ปราโมทย์ ...