Tue. Jul 7th, 2020

กองสื่อสารองค์กร

Communication Affairs Division: CAD KKU

บริพัตร ทาสี

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำคณะบุคลากรเข้าร่วมงานวันสถาปนามณฑลทหารบกที่23 ครบรอบปีที่63 มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย อาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษฏ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ พร้อมด้วยบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล พร้อมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี เนื่องในวันสถาปนามณฑลทหารบกที่ 23…

มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รองศาสตราจารย์ นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล ที่ปรึกษา รักษาการแทน อธิการบดี พร้อมด้วย อาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ และบุคลากร กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น…

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562 ที่ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานอธิการบดีอาคาร 2  กองบริหารงานวิจัย  ได้ติดตามและให้คำแนะนำเพิ่มเติมกับบุคลากรสายสนับสนุนที่เข้าร่วมโครงการนักวิจัยสถาบัน ซึ่งผ่านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ”การเขียนบทความวิจัยสถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2562”…

วันที่ 9 กันยายน 2562 มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย อาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ พร้อมด้วยบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ลงพื้นที่ช่วยเหลือเพื่อผู้ประสบภัยน้ำท่วมชุมชนหน้าค่ายสีหราชเดโชชัย (ค่ายทหาร ร.8) ต.บ้านเป็ด…