Tue. Jul 7th, 2020

กองสื่อสารองค์กร

Communication Affairs Division: CAD KKU

บริพัตร ทาสี

มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย อาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ และอาจารย์บัญชา พระพล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการ สำนักบริการวิชาการ พร้อมด้วยบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมการประชุม “สภากาแฟสีหราช ครั้งที่ 99” ประจำเดือนสิงหาคม…

วันที่ 12 สิงหาคม 2562 เวลา 19.00 น. มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย อาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษฏ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ พร้อมด้วยบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชนินีนาถ…

วันที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 19.00 น. มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล ที่ปรึกษา รักษาการแทน อธิการบดี อาจารย์ณัฐสมล…

เช้าวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย อาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ รักษาการแทน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และนายบัญชา พระพล รองผอ. ฝ่ายบริการ…