Year: 2021

การวิเคราะห์ข่าวติดตามการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

การวิเคราะห์ข่าวติดตามการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น นางสาว รวิพร สายแสนทอง ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลด

คู่มือ “เทคนิคการถ่ายภาพกิจกรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น”

คู่มือ “เทคนิคการถ่ายภาพกิจกรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น” โดย นายบริพัตร ทาสี …

คู่มือ “เทคนิคการถ่ายภาพกิจกรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น” Read More »

การวิเคราะห์กระบวนการพัฒนางานตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา สังกัดงานกิจกรรมสัมพันธ์ กองสื่อสารองค์กร ตั้งแต่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ – ๓๑ มิถุนายน ๒๕๖๔

การวิเคราะห์กระบวนการพัฒนางานตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา สังกัดงานกิจกรรมสัมพันธ์ กองสื่อสารองค์กร ตั้งแต่ ๑ …

การวิเคราะห์กระบวนการพัฒนางานตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา สังกัดงานกิจกรรมสัมพันธ์ กองสื่อสารองค์กร ตั้งแต่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ – ๓๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ Read More »

คู่มือ การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ด้วยการใช้เฟสบุ๊ก (Facebook) ภายใต้เฟซบุ๊ก (Facebook)

คู่มือ การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ด้วยการใช้เฟสบุ๊ก (Facebook) ภายใต้เฟซบุ๊ก (Facebook) …

คู่มือ การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ด้วยการใช้เฟสบุ๊ก (Facebook) ภายใต้เฟซบุ๊ก (Facebook) Read More »

Scroll to Top