ผอ.กองสื่อสารองค์กรพร้อมบุคลากรร่วมงานฌาปนกิจและให้กำลังใจสมาชิกองค์กร

     เมื่อวันพุธที่ 5 มิถุนายน 2567  นายชุมพร  พารา  ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร พร้อมบุคลากร เดินทางไปร่วมงานและให้กำลังใจในงานฌาปนกิจศพ นายประดิษฐ์  จารุวงศ์ บิดานายณัฐวุฒิ  จารุวงศ์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา กองสื่อสารองค์กร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ เมรุวัดบ้านขาม ต.หนองเมือง  อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี

     นายชุมพร  พารา  ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร กล่าวว่า การเดินทางมาร่วมงาน ฯ ถือว่าเป็นการให้กำลังใจบุคลากรในการสูญเสียบุคลอันเป็นที่รักในครอบครัว ซึ่งเป็นสิ่งที่เรามีการปฏิบัติกันมาอย่างยาวนานและต่อเนื่องจนเป็นธรรมเนียมปฏิบัติอันดี รวมถึงยังเป็นการสร้างเสริมความรักและผูกพันของบุคลากรกับองค์กร

ข่าว  :  เบญจมาภรณ์  มามุข

ภาพ  :  ชายชาญ  หล้าดา / ณัฐพงษ์  ชำนาญเอื้อ / อรรถพล  ฮามพงษ์