Sat. Sep 19th, 2020

กองสื่อสารองค์กร

Communication Affairs Division: CAD KKU

รางวัลและความสำเร็จ

        เมื่อวันที่ 3 ก.ย. 2563 กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงานชื่นชมยินดีและมอบโล่ผู้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ บุคลากรกองสื่อสารองค์กร ประจำปี 2563 โดยมี…

เมื่อเช้าวันนี้ ( วันที่ 4 มีนาคม 2563 ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย นายธัญญา ภักดี ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร พร้อมบุคลากรกองสื่อสารองค์กร ได้เข้าร่วมงานฉลองครบรอบ 22…

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562  กองสื่อสารองค์กร  ได้จัดงานชื่นชมยินดีเชิดชูเกียรติบุคลากร  และจัดพิธีมอบรางวัลให้บุคลากรดีเด่นและบุคลากรทรงคุณค่า ประจำปี 2562 โดยได้รับเกียรติจาก  นางณัฐสมล  ธนกุลรังสฤษฏ์  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ  เป็นผู้มอบโล่รางวัล   และนายธัญญา …