ความรู้ด้านสื่อสารองค์กร

คู่มือการผลิตรายการโทรทัศน์ระบบ Full HD เพื่อการเรียนรู้และการนำไปใช้เพื่อการประชาสัมพันธ์

คู่มือการผลิตรายการโทรทัศน์ระบบ Full HD เพื่อการเรียนรู้และการนำไปใช้เพื่อการประชาสัมพันธ์ โดย นาย …

คู่มือการผลิตรายการโทรทัศน์ระบบ Full HD เพื่อการเรียนรู้และการนำไปใช้เพื่อการประชาสัมพันธ์ Read More »

การวิเคราะห์การรับชมรายการ “คิดได้คิดดี”

การวิเคราะห์การรับชมรายการ “คิดได้คิดดี” โดย นาย ณัฐพงษ์ ชำนาญเอื้อ …

การวิเคราะห์การรับชมรายการ “คิดได้คิดดี” Read More »

คู่มือการปฏิบัติงาน การถ่ายทำและตัดต่อรายการเชิงข่าว รายการ KKU News

คู่มือการปฏิบัติงาน การถ่ายทำและตัดต่อรายการเชิงข่าว รายการ KKU News โดย …

คู่มือการปฏิบัติงาน การถ่ายทำและตัดต่อรายการเชิงข่าว รายการ KKU News Read More »

รายงานการวิเคราะห์พฤติกรรมและความพึงพอใจ ผู้ชมรายการ KKU News

รายงานการวิเคราะห์พฤติกรรมและความพึงพอใจ ผู้ชมรายการ KKU News โดย นายณัฐวุฒิ …

รายงานการวิเคราะห์พฤติกรรมและความพึงพอใจ ผู้ชมรายการ KKU News Read More »

Scroll to Top