ต้อนรับผู้เยี่ยมชม

คณะแพทยศาสตร์ จับมือกองสื่อสารองค์กร มข. เดินหน้าขับเคลื่อนด้าน PR เชิงรุก สร้าง Branding ภาพลักษณ์องค์กร สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย

คณะแพทยศาสตร์ จับมือกองสื่อสารองค์กร มข. เดินหน้าขับเคลื่อนด้าน PR เชิงรุก สร้าง Branding ภาพลักษณ์องค์กร สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย

เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 กองสื่อสารองค์กร …

คณะแพทยศาสตร์ จับมือกองสื่อสารองค์กร มข. เดินหน้าขับเคลื่อนด้าน PR เชิงรุก สร้าง Branding ภาพลักษณ์องค์กร สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย Read More »

กองสื่อสารฯ มข. เปิดบ้านต้อนรับ กองกลาง มนพ. เรียนรู้งานด้านสื่อสารองค์กร

เมื่อวันศุกร์ที่  5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย …

กองสื่อสารฯ มข. เปิดบ้านต้อนรับ กองกลาง มนพ. เรียนรู้งานด้านสื่อสารองค์กร Read More »

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต้อนรับ โรงเรียนพระครูพิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์ เข้ารับการแนะแนวสู่รั้ว มข.

เช้าวันนี้ (18-12-2563) ผศ.ดารณี หอมดี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ …

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต้อนรับ โรงเรียนพระครูพิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์ เข้ารับการแนะแนวสู่รั้ว มข. Read More »

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต้อนรับ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้ารับการแนะแนวสู่รั้ว มข.

เช้าวันนี้ (3-12-2563) อาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ในนามมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วยบุคลากรกองสื่อสารองค์กร …

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต้อนรับ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้ารับการแนะแนวสู่รั้ว มข. Read More »

Scroll to Top