ต้อนรับผู้เยี่ยมชม

กองสื่อสารองค์กร มข.ให้การต้อนรับ ม.ราชภัฏร้อยเอ็ด เข้าศึกษาดูงานด้านสื่อสารองค์กร

กองสื่อสารองค์กร มข. ให้การต้อนรับ คณาจารย์และนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เข้าศึกษาดูงานด้านนิเทศศาสตร์สมัยใหม่ …

กองสื่อสารองค์กร มข.ให้การต้อนรับ ม.ราชภัฏร้อยเอ็ด เข้าศึกษาดูงานด้านสื่อสารองค์กร Read More »

มข.ให้การต้อนรับ คณะครูและนักเรียน รร.ไพศาลพิทยาคม จ.บุรีรัมย์ เข้าเยี่ยมชมคณะ/สาขาวิชามหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันนี้ (6 กุมภาพันธ์ 2566) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้การต้อนรับ …

มข.ให้การต้อนรับ คณะครูและนักเรียน รร.ไพศาลพิทยาคม จ.บุรีรัมย์ เข้าเยี่ยมชมคณะ/สาขาวิชามหาวิทยาลัยขอนแก่น Read More »

มข.ให้การต้อนรับ คณะครู และ นักเรียน โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช เข้าเยี่ยมชมคณะวิชาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

มหาวิทยาลัยขอนแก่นให้การต้อนรับ คณะครู และ นักเรียน โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จ.อุบลราชธานี …

มข.ให้การต้อนรับ คณะครู และ นักเรียน โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช เข้าเยี่ยมชมคณะวิชาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น Read More »

กองสื่อสารองค์กร เปิดบ้านต้อนรับนักศึกษาเวชนิทัศน์ มข.เรียนรู้ฝึกประสบการณ์ในสตูดิโอนำไปปรับใช้ในการเรียน

กองสื่อสารองค์กร มข. ให้การต้อนรับ คณาจารย์และนักศึกษาเวชนิทัศน์ มข. เข้าศึกษาดูงาน …

กองสื่อสารองค์กร เปิดบ้านต้อนรับนักศึกษาเวชนิทัศน์ มข.เรียนรู้ฝึกประสบการณ์ในสตูดิโอนำไปปรับใช้ในการเรียน Read More »

Scroll to Top