ต้อนรับผู้เยี่ยมชม

ผอ.กองสื่อสารองค์กร ให้การต้อนรับ น้อง ม.ปลาย รร.ธาตุพนม สร้างแรงบันดาลใจในการเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 มหาวิทยาลัยขอนแก่นให้การต้อนรับ คณะครู …

ผอ.กองสื่อสารองค์กร ให้การต้อนรับ น้อง ม.ปลาย รร.ธาตุพนม สร้างแรงบันดาลใจในการเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา Read More »

กองสื่อสารองค์กร มข.ให้การต้อนรับ ม.พะเยา เข้าศึกษาดูงานด้านสื่อสารองค์กร

วันที่ 3 สิงหาคม 2566 กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น …

กองสื่อสารองค์กร มข.ให้การต้อนรับ ม.พะเยา เข้าศึกษาดูงานด้านสื่อสารองค์กร Read More »

กองสื่อสารองค์กร มข.ให้การต้อนรับ ม.ราชภัฏร้อยเอ็ด เข้าศึกษาดูงานด้านสื่อสารองค์กร

กองสื่อสารองค์กร มข. ให้การต้อนรับ คณาจารย์และนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เข้าศึกษาดูงานด้านนิเทศศาสตร์สมัยใหม่ …

กองสื่อสารองค์กร มข.ให้การต้อนรับ ม.ราชภัฏร้อยเอ็ด เข้าศึกษาดูงานด้านสื่อสารองค์กร Read More »

มข.ให้การต้อนรับ คณะครูและนักเรียน รร.ไพศาลพิทยาคม จ.บุรีรัมย์ เข้าเยี่ยมชมคณะ/สาขาวิชามหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันนี้ (6 กุมภาพันธ์ 2566) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้การต้อนรับ …

มข.ให้การต้อนรับ คณะครูและนักเรียน รร.ไพศาลพิทยาคม จ.บุรีรัมย์ เข้าเยี่ยมชมคณะ/สาขาวิชามหาวิทยาลัยขอนแก่น Read More »