News

มข.จัดกิจกรรมสวดมนต์ทำวัตรเย็น โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำนักงานอธิการบดี ประจำวันที่ 14 กันยายน 2566

วันที่ 14 กันยายน 2566 ณ บริเวณห้องโถง …

มข.จัดกิจกรรมสวดมนต์ทำวัตรเย็น โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำนักงานอธิการบดี ประจำวันที่ 14 กันยายน 2566 Read More »

กองสื่อสารฯ มข.อบรม “เขียนข่าวออนไลน์ยังไงให้ปัง” หนุนทักษะสร้างอาชีพ นศ.ยุคดิจิทัล

เมื่อวันเสาร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ.2566 สาขาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ …

กองสื่อสารฯ มข.อบรม “เขียนข่าวออนไลน์ยังไงให้ปัง” หนุนทักษะสร้างอาชีพ นศ.ยุคดิจิทัล Read More »

ขอแสดงความยินดี กับอาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ได้รับประกาศเกียรติคุณ ในกิจกรรมครบรอบ 30 ปี MBA KKU

กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ …

ขอแสดงความยินดี กับอาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ได้รับประกาศเกียรติคุณ ในกิจกรรมครบรอบ 30 ปี MBA KKU Read More »

มข.ชวนชุมชนขจัดปัญหาขยะอินทรีย์ ให้ความรู้ทำปุ๋ยหมัก เพื่อชุมชนเคียงมอน่าอยู่

วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2566 ณ เวลา …

มข.ชวนชุมชนขจัดปัญหาขยะอินทรีย์ ให้ความรู้ทำปุ๋ยหมัก เพื่อชุมชนเคียงมอน่าอยู่ Read More »

Scroll to Top