กองสื่อสารองค์กร

Communication Affairs Division: CAD KKU

News

เมื่อบ่ายวันนี้ (17 มีนาคม 2563)  มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย อาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษฏ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ พร้อมด้วยบุคลากรกองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมแสดงความยินดีและมอบกระเช้าดอกไม้แก่ คุณเจริญ เพ็งมูล เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมสื่อมวลชน จังหวัดขอนแก่น ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น...

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล รักษาการอธิการบดี มข. ร่วมงานวันนักข่าว ประจำปี 2563พร้อมกับชี้แจงมาตรการป้องกันไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่ ม.ขอนแก่น เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น นำบุคลากร ม.ขอนแก่น เข้าร่วมงาน...

เมื่อเช้าวันนี้ ( วันที่ 4 มีนาคม 2563 ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย นายธัญญา ภักดี ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร พร้อมบุคลากรกองสื่อสารองค์กร ได้เข้าร่วมงานฉลองครบรอบ 22 ปี สมาคมสื่อมวลชน จังหวัดขอนแก่น พร้อมร่วมมอบเงิน จำนวน...

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” ประจำปี ๒๕๖๓ วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติและกรมพัฒนาฝีมือแรงงานแห่งชาติ            เมื่อวันจันทร์ที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๗.๐๐ น. มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย อาจารย์ณัฐมล ธนกุลรังสฤษฏ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ...