News

มข.ร่วมประชุมสภากาแฟสีหราช ครั้งที่ 113 สร้างเครือข่ายความร่วมมือและเชื่อมสัมพันธ์องค์กร

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมงานประชุมสภากาแฟสีหราช ครั้งที่ 113 โดยมี นางสาววัลยา  …

มข.ร่วมประชุมสภากาแฟสีหราช ครั้งที่ 113 สร้างเครือข่ายความร่วมมือและเชื่อมสัมพันธ์องค์กร Read More »

มข.จัดกิจกรรมสวดมนต์ทำวัตรเย็น โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำนักงานอธิการบดี ประจำวันที่ 21 มี.ค. 2566

วันที่ 21 มีนาคม 2566 เวลา 16.00 …

มข.จัดกิจกรรมสวดมนต์ทำวัตรเย็น โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำนักงานอธิการบดี ประจำวันที่ 21 มี.ค. 2566 Read More »

กองสื่อสารองค์กร มข.ให้การต้อนรับ ม.ราชภัฏร้อยเอ็ด เข้าศึกษาดูงานด้านสื่อสารองค์กร

กองสื่อสารองค์กร มข. ให้การต้อนรับ คณาจารย์และนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เข้าศึกษาดูงานด้านนิเทศศาสตร์สมัยใหม่ …

กองสื่อสารองค์กร มข.ให้การต้อนรับ ม.ราชภัฏร้อยเอ็ด เข้าศึกษาดูงานด้านสื่อสารองค์กร Read More »

ได้เวลาระเบิดพลัง !! กองสื่อสารองค์กร มข. เชิญชวน เครือข่ายประชาสัมพันธ์ จุดไฟความคิดสร้างสรรค์ ทำ คลิป TikTok ประกวดในหัวข้อ “KKU PR งาน เรา มัน ดี งาน เรา มัน เด็ด”

การประกวดในหัวข้อ “ KKU PR งาน เรา …

ได้เวลาระเบิดพลัง !! กองสื่อสารองค์กร มข. เชิญชวน เครือข่ายประชาสัมพันธ์ จุดไฟความคิดสร้างสรรค์ ทำ คลิป TikTok ประกวดในหัวข้อ “KKU PR งาน เรา มัน ดี งาน เรา มัน เด็ด” Read More »

Scroll to Top