News

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมงานสภากาแฟสีหราช ครั้งที่109 สานสัมพันธ์สังคมแห่งการช่วยเหลือ

เช้าวันนี้ (18 พฤศจิกายน 2565) เวลา 07.00 …

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมงานสภากาแฟสีหราช ครั้งที่109 สานสัมพันธ์สังคมแห่งการช่วยเหลือ Read More »

กิจกรรมสวดมนต์ทำวัตรเย็น นั่งสมาธิ ในโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำนักงานอธิการบดี ประจำวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 ฝ่ายกิจการพิเศษ ร่วมกับกองคลัง …

กิจกรรมสวดมนต์ทำวัตรเย็น นั่งสมาธิ ในโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำนักงานอธิการบดี ประจำวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 Read More »

ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี เข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันที่ 25 ตุลาคม 2565 มหาวิทยาลัยขอนแก่นให้การต้อนรับคณะครู และนักเรียน …

ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี เข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยขอนแก่น Read More »

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ปี2565

เช้าวันนี้ (21 ต.ค. 65) อาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ …

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ปี2565 Read More »

Scroll to Top