Sat. Sep 19th, 2020

กองสื่อสารองค์กร

Communication Affairs Division: CAD KKU

ชุมชนสัมพันธ์และกิจกรรมเพื่อสังคม

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 7.30 น. รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น อาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ พร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย เข้าร่วมพิธีการทำบุญตักบาตร…

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 7.30 น. รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ร่วมงานวันสถาปนาวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ โดยมี รศ.ดร.ลำปาง…

มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิจัยแผ่นรังไหมรับแรงกระสุนปืน จากเดิมที่สามารถป้องกันกระสุนปืนสั้นได้ พัฒนาต่อยอดสู่แผ่นรังไหมรับแรงกระสุนปืนขนาด 5.56 มม. กระสุนปืน M16 อาวุธที่ใช้ทางทหารได้สำเร็จ วันนี้ จันทร์ ที่ 31 สิงหาคม 2563…