ชุมชนสัมพันธ์และกิจกรรมเพื่อสังคม

กองสื่อสารองค์กร จัดกิจกรรมสวดมนต์ทำวัตรเย็น ในโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำนักงานอธิการบดี ประจำวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2567

นักสะสมบุญ เนืองแน่น ร่วมกิจกรรมสวดมนต์ทำวัตรเย็น ในโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำนักงานอธิการบดี ประจำวันอังคาร ที่ 23 เมษายน พ.ศ.2567