ชุมชนสัมพันธ์และกิจกรรมเพื่อสังคม

มข.ร่วมประชุมสภากาแฟสีหราช ครั้งที่ 113 สร้างเครือข่ายความร่วมมือและเชื่อมสัมพันธ์องค์กร

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมงานประชุมสภากาแฟสีหราช ครั้งที่ 113 โดยมี นางสาววัลยา  …

มข.ร่วมประชุมสภากาแฟสีหราช ครั้งที่ 113 สร้างเครือข่ายความร่วมมือและเชื่อมสัมพันธ์องค์กร Read More »

มข.จัดกิจกรรมสวดมนต์ทำวัตรเย็น โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำนักงานอธิการบดี ประจำวันที่ 21 มี.ค. 2566

วันที่ 21 มีนาคม 2566 เวลา 16.00 …

มข.จัดกิจกรรมสวดมนต์ทำวัตรเย็น โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำนักงานอธิการบดี ประจำวันที่ 21 มี.ค. 2566 Read More »

กองสื่อสารองค์กร ร่วมแสดงความยินดีกับการเปิดตัว สมาคมช่างภาพผู้สื่อข่าวโทรทัศน์ จ.ขอนแก่น

อาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี นายชุมพร พารา …

กองสื่อสารองค์กร ร่วมแสดงความยินดีกับการเปิดตัว สมาคมช่างภาพผู้สื่อข่าวโทรทัศน์ จ.ขอนแก่น Read More »

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมงาน “วันนักข่าว และงานสื่อมวลชนแห่งชาติ ปี2566”

วันที่ 5 มีนาคม 2566 มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย …

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมงาน “วันนักข่าว และงานสื่อมวลชนแห่งชาติ ปี2566” Read More »

Scroll to Top