ชุมชนสัมพันธ์และกิจกรรมเพื่อสังคม

มข.จัดกิจกรรมสวดมนต์ทำวัตรเย็น โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำนักงานอธิการบดี ประจำวันที่ 14 กันยายน 2566

วันที่ 14 กันยายน 2566 ณ บริเวณห้องโถง …

มข.จัดกิจกรรมสวดมนต์ทำวัตรเย็น โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำนักงานอธิการบดี ประจำวันที่ 14 กันยายน 2566 Read More »

มข.ชวนชุมชนขจัดปัญหาขยะอินทรีย์ ให้ความรู้ทำปุ๋ยหมัก เพื่อชุมชนเคียงมอน่าอยู่

วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2566 ณ เวลา …

มข.ชวนชุมชนขจัดปัญหาขยะอินทรีย์ ให้ความรู้ทำปุ๋ยหมัก เพื่อชุมชนเคียงมอน่าอยู่ Read More »

กองสื่อสารองค์กร มข. ผนึกกำลัง เครือข่ายความร่วมมือ เตรียมจัดใหญ่ “มหกรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่นบริการชุมชน” KKU CSV 2566

วันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2566 เวลา 10.00 …

กองสื่อสารองค์กร มข. ผนึกกำลัง เครือข่ายความร่วมมือ เตรียมจัดใหญ่ “มหกรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่นบริการชุมชน” KKU CSV 2566 Read More »

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 4 พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 2566

เช้าวันนี้ (18 ส.ค. 2566) เวลา 7.30 …

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 4 พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 2566 Read More »

Scroll to Top