ชุมชนสัมพันธ์และกิจกรรมเพื่อสังคม

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” ประจำปี ๒๕๖๔ วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

 เมื่อวันจันทร์ที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ …

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” ประจำปี ๒๕๖๔ วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ Read More »

มข. ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรกรมสมเด็จพระเทพฯ กรมทหารราบที่ 8 ค่ายสีหราชเดโชไชย

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เดินทางไปร่วมพิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ กรมทหารราบที่ …

มข. ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรกรมสมเด็จพระเทพฯ กรมทหารราบที่ 8 ค่ายสีหราชเดโชไชย Read More »

มข. ร่วมพิธีวันยุทธหัตถี สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน

มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย รักษาการแทนผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร พร้อมบุคลากร กองสื่อสารองค์กร ร่วมพิธีวันยุทธหัตถี …

มข. ร่วมพิธีวันยุทธหัตถี สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน Read More »

ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร ร่วมการประชุม “สภากาแฟสีหราช ครั้งที่  107”

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 นายชุมพร พารา …

ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร ร่วมการประชุม “สภากาแฟสีหราช ครั้งที่  107” Read More »

Scroll to Top