ชุมชนสัมพันธ์และกิจกรรมเพื่อสังคม

กองสื่อสารองค์กร จัดกิจกรรมสวดมนต์ทำวัตรเย็น นั่งสมาธิ ในโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 16.00 …

กองสื่อสารองค์กร จัดกิจกรรมสวดมนต์ทำวัตรเย็น นั่งสมาธิ ในโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 Read More »

กองสื่อสารองค์กร จัดกิจกรรมสวดมนต์ทำวัตรเย็น โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำนักงานอธิการบดี ประจำวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 16.00 …

กองสื่อสารองค์กร จัดกิจกรรมสวดมนต์ทำวัตรเย็น โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำนักงานอธิการบดี ประจำวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 Read More »

โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล จังหวัดมุกดาหาร ทัศนศึกษา มข. สร้างแรงบันดาลใจเตรียมพร้อมสู่รั้ว มอดินแดง

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2567 เวลา 09.00 …

โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล จังหวัดมุกดาหาร ทัศนศึกษา มข. สร้างแรงบันดาลใจเตรียมพร้อมสู่รั้ว มอดินแดง Read More »

กองสื่อสารองค์กร ร่วมพิธีวันยุทธหัตถี สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2567

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2567 เวลา 08.30 น. มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย อาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ …

กองสื่อสารองค์กร ร่วมพิธีวันยุทธหัตถี สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2567 Read More »