กิจกรรมพัฒนาการสื่อสาร

กองสื่อสารองค์กร มข. จัดอบรมการถ่ายภาพแก่บุคลากรและนักศึกษาในโครงการสหกิจศึกษา

วันที่ 3 มกราคม 2567 เวลา 10.00 …

กองสื่อสารองค์กร มข. จัดอบรมการถ่ายภาพแก่บุคลากรและนักศึกษาในโครงการสหกิจศึกษา Read More »

กองสื่อสารฯ มข.อบรม “เขียนข่าวออนไลน์ยังไงให้ปัง” หนุนทักษะสร้างอาชีพ นศ.ยุคดิจิทัล

เมื่อวันเสาร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ.2566 สาขาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ …

กองสื่อสารฯ มข.อบรม “เขียนข่าวออนไลน์ยังไงให้ปัง” หนุนทักษะสร้างอาชีพ นศ.ยุคดิจิทัล Read More »

มข.ศึกษาดูงาน ไทยออยล์ มุ่งยกระดับงานชุมชนสัมพันธ์

กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จัดโครงการพัฒนาบุคลากร กองสื่อสารองค์กร สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ …

มข.ศึกษาดูงาน ไทยออยล์ มุ่งยกระดับงานชุมชนสัมพันธ์ Read More »

กองสื่อสารองค์กร มข. จัดสัมมนาเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ มุ่งกระบวนการ ทีมสัมพันธ์  ยกระดับงานสื่อสารองค์กร

ปัจจุบันมีผู้สนใจในเรื่องเครือข่ายกันมากขึ้น ด้านหนึ่งเป็นเพราะสังคมทุกวันนี้มีความสัมพันธ์กันในทางราบและสลับซับซ้อนมากขึ้นกว่าแต่ก่อน ในอีกด้านหนึ่งภาคธุรกิจก็ได้นำแนวคิดการจัดการเชิงเครือข่ายมาใช้ในการพัฒนาระบบการขายสินค้าและบริการของตนจนประสบความสำเร็จภายในระยะเวลาที่รวดเร็ว  ในประเด็นนี้ทำให้งาน เครือข่าย เป็นหัวข้อสำคัญส่วนหนึ่งที่ภาครัฐนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงานมากยิ่งขึ้น …

กองสื่อสารองค์กร มข. จัดสัมมนาเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ มุ่งกระบวนการ ทีมสัมพันธ์  ยกระดับงานสื่อสารองค์กร Read More »