กิจกรรมพัฒนาการสื่อสาร

กองสื่อสารองค์กร มข. จัดสัมมนาเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ มุ่งกระบวนการ ทีมสัมพันธ์  ยกระดับงานสื่อสารองค์กร

ปัจจุบันมีผู้สนใจในเรื่องเครือข่ายกันมากขึ้น ด้านหนึ่งเป็นเพราะสังคมทุกวันนี้มีความสัมพันธ์กันในทางราบและสลับซับซ้อนมากขึ้นกว่าแต่ก่อน ในอีกด้านหนึ่งภาคธุรกิจก็ได้นำแนวคิดการจัดการเชิงเครือข่ายมาใช้ในการพัฒนาระบบการขายสินค้าและบริการของตนจนประสบความสำเร็จภายในระยะเวลาที่รวดเร็ว  ในประเด็นนี้ทำให้งาน เครือข่าย เป็นหัวข้อสำคัญส่วนหนึ่งที่ภาครัฐนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงานมากยิ่งขึ้น …

กองสื่อสารองค์กร มข. จัดสัมมนาเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ มุ่งกระบวนการ ทีมสัมพันธ์  ยกระดับงานสื่อสารองค์กร Read More »

กองสื่อสารองค์กร มข. เฟ้นหาบุคลากร ประกาศรับสมัครงานตำแหน่ง นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (พนักงานมหาวิทยาลัย)

กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น เฟ้นหาบุคลากร ประกาศรับสมัครงานตำแหน่ง นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (พนักงานมหาวิทยาลัย) …

กองสื่อสารองค์กร มข. เฟ้นหาบุคลากร ประกาศรับสมัครงานตำแหน่ง นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (พนักงานมหาวิทยาลัย) Read More »

FM.103 มข. ตอบสนองความต้องการกลุ่มผู้ฟัง “ในยุคก้าวหน้าของเทคโนโลยี” พร้อมเป็นโครงข่ายสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ทดลองออกอากาศแบบดิจิทัล

       นายชุมพร พารา ผอ.กองสื่อสารองค์กร …

FM.103 มข. ตอบสนองความต้องการกลุ่มผู้ฟัง “ในยุคก้าวหน้าของเทคโนโลยี” พร้อมเป็นโครงข่ายสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ทดลองออกอากาศแบบดิจิทัล Read More »

วิทยุ มข. FM 103 MHz บทพิสูจน์คุณค่าที่แท้จริงของสื่อวิทยุกระจายเสียงในสถาบันอุดมศึกษาที่ไม่เคยเปลี่ยนไป บนความท้าทายของกระแส Media Disruption

            …

วิทยุ มข. FM 103 MHz บทพิสูจน์คุณค่าที่แท้จริงของสื่อวิทยุกระจายเสียงในสถาบันอุดมศึกษาที่ไม่เคยเปลี่ยนไป บนความท้าทายของกระแส Media Disruption Read More »

Scroll to Top