กิจกรรมภายในกองฯ

อบอุ่น เหมือนเช่นทุกปี “พิธีรดน้ำขอพรผู้ใหญ่” กระชับความสัมพันธ์ ครอบครัวกองสื่อสารองค์กร เนื่องในวันสงกรานต์ และวันขึ้นปีใหม่ไทย ประจำปี 2567  

กองสื่อสารองค์กร มข.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนข่าวออนไลน์ เพื่อสร้างคลิปสั้น Capcut for Social media ” วางเป้าสร้างภาพลักษณ์องค์กร ด้วยความคิดสร้างสรรค์