กองสื่อสารองค์กร

Communication Affairs Division: CAD KKU

กิจกรรมภายในกองฯ

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อการดำรงชีวิต ทำให้ทุกหน่วยงานต้องมีการปรับตัวเพื่อสร้างโอกาสในการพัฒนา การปรับเปลี่ยน และการบริหารจัดการ เพื่อรองรับพฤติกรรมรูปแบบของสังคมและก้าวสู่ชีวิตวิถีใหม่ หรือ นิวนอร์มัล มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยสำนักหอสมุดร่วมกับเครือข่ายผู้อำนวยการกอง ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการเสวนาวิชาการ 2nd Virtual Forum : Challenges and Opportunities of...

        คลังเลือดกลาง โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดโครงการรวมพลังผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่ คนไทยไม่ทิ้งกัน โดยเชิญชวนบุคลากรและประชาชนที่ประสงค์จะบริจาคโลหิตเข้าสู่คลังเลือดกลางเพื่อเป็นเลือดสำรองนำไปช่วยชีวิตผู้ป่วยที่มารับการรักษา ทั้งนี้การที่เลือดสำรองมีปริมาณน้อยเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID-19 ส่งผลกระทบให้ผู้บริจาคโลหิตลดลงขณะที่ความต้องการในการใช้ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง  โดยเมื่อวันที่ 29  เมษายน 2563 ได้จัดหน่วยบริการรับบริจาคโลหิต ใน ที่สำนักงานอธิการบดี...

        เมื่อวันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันครบรอบ 46 ปี สถาปนาสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น FM. 103 MHz โดยมี รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น...

กองสื่อสารองค์กร ต้อนรับ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย รับฟังการบรรยาย “การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เชิงรุกในยุคดิจิทัล” เมื่อวันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00-16.00 น. กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย คุณธัญญา ภักดี ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร...