กิจกรรมภายในกองฯ

กองสื่อสารองค์กร มข. จัดอบรมการถ่ายภาพแก่บุคลากรและนักศึกษาในโครงการสหกิจศึกษา

วันที่ 3 มกราคม 2567 เวลา 10.00 …

กองสื่อสารองค์กร มข. จัดอบรมการถ่ายภาพแก่บุคลากรและนักศึกษาในโครงการสหกิจศึกษา Read More »

กองสื่อสารองค์กร-กองกฎหมาย มข.ร่วมสืบสานประเพณีไทย สวมเสื้อลายดอก รดน้ำขอพรผู้บริหาร

วันอังคารที่ 11 เมษายน 2566 กองสื่อสารองค์กร และกองกฎหมาย …

กองสื่อสารองค์กร-กองกฎหมาย มข.ร่วมสืบสานประเพณีไทย สวมเสื้อลายดอก รดน้ำขอพรผู้บริหาร Read More »

กองสื่อสารองค์กร มข. ยกพลระดมสมองในการขับเคลื่อนองค์กร เพื่อตอบสนองต่อนโยบายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ในการสัมมนาแผนและเพิ่มประสิทธิภาพของกองสื่อสารองค์กร ณ จังหวัดบึงกาฬ

กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ยกพลระดมสมองในการขับเคลื่อนองค์กร เพื่อตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ในการสัมมนาแผนและเพิ่มประสิทธิภาพของกองสื่อสารองค์กร ประจำปีงบประมาณ …

กองสื่อสารองค์กร มข. ยกพลระดมสมองในการขับเคลื่อนองค์กร เพื่อตอบสนองต่อนโยบายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ในการสัมมนาแผนและเพิ่มประสิทธิภาพของกองสื่อสารองค์กร ณ จังหวัดบึงกาฬ Read More »

FM.103 มข.ระดมสมองเครือข่ายนักจัดรายการวิทยุ (หน่วยงานภายใน) วางเป้าสถานี องค์ความรู้ สร้างประโยชน์สาธารณะ

วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2565 กองสื่อสารองค์กร …

FM.103 มข.ระดมสมองเครือข่ายนักจัดรายการวิทยุ (หน่วยงานภายใน) วางเป้าสถานี องค์ความรู้ สร้างประโยชน์สาธารณะ Read More »