นายธัญญา ภักดี
รักษาการผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร
email: tanya@kku.ac.th

[ แนะนำติชม/ส่งข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียน]