เราสื่อสารมหาวิทยาลัยขอนแก่นสู่ประชาคมโลก

We communicate KKU to citizen of the world

ข่าวสารกิจกรรม

บริการของเรา

 • Online Media

  เราคือผู้บริหารจัดการสื่อสารออนไลน์มข. อาทิ Website KKU Official Thai - English, Facebook Fanpage Official, LINE Official Account, Youtube Channel, Instagram, Twitter, KKU-POP Mail, Radio Online, Workplace, Internet Access Authen, Radio Online,

 • ขออนุญาตติดตั้งป้าย

  กองสื่อสารองค์กรเป็นหน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประสานการติดตั้งป้ายภายในมหาวิทยาลัย โดยปัจจุบันสามารถขออนุญาตผ่านระบบออนไลน์

 • F.M. 103 Mhz.

  สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยขอนแก่น F.M.103 เป็นหน่วยงานในสังกัดกองสื่อสารองค์กร ท่านสามารถใช้บริการต่างๆ

 • KKU Channel

  เราผลิตและเผยแพร่คลิปวีดิโอในรูปแบบต่างๆ ในนาม KKU Channel

 • ข่าวมข.ในสื่อมวลชน

  กองสื่อสารองค์กรเป็นหน่วยงานกลางในการประสานสื่อมวลชนเพื่อเผยแพร่ผลงานของนศ.บุคลากร และมหาวิทยาลัย ได้รวบรวมข่าวที่ได้รับเผยแพร่ไว้ในเว็บ

 • ถ่ายภาพ/ทำข่าว

  กองสื่อสารองค์กรเป็นหน่วยงานกลางในการถ่ายภาพทำข่าว โดยเผยแพร่ในช่องทางต่างๆ ซึ่งหลักๆเราเป็นผู้จัดทำเว็บไซต์ของ มข. และเผยแพร่ในช่องทางดังกล่าว

 • ส่งคำขอใช้ภาพ KKU STOCK PHOTOS แฟ้มภาพ มข.

  KKU STOCK PHOTOS แฟ้มภาพ มข. ให้บริการคลังภาพถ่ายมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ได้รับอนุญาต เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ อาทิ ประกอบข่าว ภาพส่งสื่อมวลชน และนำมาใช้ในการออกแบบสื่อกราฟิก ต่าง ๆ