อบรมสร้างเครือข่ายสายข่าว กับทีมวิทยากรงานข่าว กองสื่อสารองค์กร

สำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รุกก้าวไปอีกขั้น จัดการอบรมเขียนข่าวให้กับบุคลากร หวังต่อยอดความรู้ด้านการประชาสัมพันธ์สร้างนักข่าวองค์กร พร้อมนำภาพลักษณ์ที่ดีเผนแพี้สู่ประชาคม สำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ให้ความสำคัญกับงานด้านการส่งเสริม เผยแพร่ภาพลักษณ์องค์กรผ่านข่าวประชาสัมพันธ์  ผุดโครงการอบรมการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ให้กับบุคลากร โดยได้รับเกียรติจากบุคลากรงานข่าว  กองสื่อสารองค์กร  สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกอบด้วย  นางสาวจิราพร  ประทุมชัย  หัวหน้างานข่าว  นางวัชรา  น้อยชมภู  นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ  และนายบริพัตร  ทาสี  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา เป็นวิทยากร...

มข.ปิดค่าย สร้างเยาวชนรักกีฬาเทนนิสอย่างสวยงาม

มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรค่าย Singha Tennis Camp โครงการฝึกเยาวชนสนใจรักด้านกีฬา โดยร่วมกับ บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น และ สถาบันปิรามิดเทนนิส ณ สนามเทนนิสศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น จบไปแล้วอย่างสวยงามสำหรับค่ายพัฒนาทักษะทางกีฬาเทนนิส ( Singha Tennis Camp) โดยมีเยาวชนเข้าร่วมโครงการมากถึง 166 คน และมีผู้มาเรียนตามเกณฑ์การฝึกตามหลักสูตร จำนวน...

มข.จัดค่ายเทนนิสเยาวชน ร่วมสิงห์ ปั้นนักหวดหน้าใหม่

มข.ร่วมกับ บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น และ สถาบันปิรามิดเทนนิส จัดพิธีเปิดค่ายพัฒนาทักษะทางกีฬาเทนนิส ( Singha Tennis Camp) ณ สนามเทนนิสศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 เวลา 9.00 น. มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น...

กองสื่อสารองค์กร มข.ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ม.มหิดล

กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันพฤหัสบดีที่  24 ธ.ค. 58 กองสื่อสารองค์กร สำนักงานอธิการบดี นำโดย ผศ. ดร. เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร  ดร.ศิริพงษ์ เพียศิริ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร และผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร พร้อมด้วยหัวหน้างาน ให้การต้อนรับและบรรยายกลยุทธ์ด้านการสื่อสารให้แก่คณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยมหิดล โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ...

กองสื่อสารองค์กร มข.จัดOD “สื่อสารสร้างสุขสรรค์”ย้ำองค์กรแห่งความสุข

กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรม “สื่อสารสร้างสุขสรรค์” พัฒนาองค์กร เพิ่มความสุขในการทำงาน         เมื่อวันพุธที่ 1 มิถุนายน 2559 กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรม OD หรือ Organization Development การพัฒนาองค์กรภายใต้หัวข้อ สัมมนา“สื่อสารสร้างสุขสรรค์”เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.จงรักษ์...