จุดติดตั้งป้ายคัทเอ้าท์

ป้ายขนาด 3.6 x 8.4 เมตร
1. หน้าประตูสีฐานป้าย 1 (ซ้ายมือติดรั้ว มข.)
2. หน้าประตูสีฐาน ป้าย 2
3. ประตูทางออกถนนกัลปพฤกษ์ ป้าย 1
4. ประตูทางออกถนนกัลปพฤกษ์ ป้าย 2
5. ทางเข้าประตูมอดินแดงฝั่งมิตรภาพ (ศาลเจ้าพ่อมอดินแดง)
6. วงเวียนเกาะกลาง ทางออกประตูมอดินแดง (โครงเหล็กสีส้ม)
7. วงเวียนสนามกีฬา
8. วงเวียนตึกอธิการบดี

ป้ายขนาด 2.4 x 6 เมตร
9. ทางเข้าประตูสีฐาน (ขวามืออยู่ภายในรั้ว)
10. สี่แยกตรงข้ามโรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ (นิติศาสตร์)
11. สามแยกประตูทางเข้าประตูกังสดาลเยื้องคณะทันตะแพทยศาสตร์
12. ตลาดหนองแวง ป้าย 1 ติด 7-11 หน้าแฟลต
13. ตลาดหนองแวงป้าย 2
14. สี่แยกไฟแดง ทางเลี้ยวศาลาพระราชทานปริญญาบัตรเดิม
15. สี่แยกทางเลี้ยววิทยาลัยปกครองท้องถิ่นฝั่งประตูมอดินแดง
16. สี่แยกทางเข้าอาคารขวัญมอ
17. องค์การนักศึกษา ฝั่งศูนย์อาหารและบริการ1 (คอมเพล็กซ์)
18. หน้าองค์การนักศึกษา
19. หน้าโรงอาหารชาย ป้าย 1
20. หน้าโรงอาหารชาย ป้าย 2
21. สามแยกทางเลี้ยวหอพักนักศึกษา 16
22. หน้าทางเข้าสำนักงานอธิการบดีฝั่งสวนร่มเกล้ากาลพฤกษ์
23. หน้าทางเข้าสำนักงานอธิการบดี
24. เยื้องคณะเทคนิคการแพทย์ (หน้าลานจอดรถ)
25. แยกไฟแดงสนามยิงปืน (หออินเตอร์)
26. แยกทางเข้าต้นศักดิ์สายรหัส

ป้ายขนาด 3.6 x 8.4 เมตร

1. หน้าประตูสีฐานป้าย 1 (ซ้ายมือติดรั้ว มข.)
2. หน้าประตูสีฐาน ป้าย 2
3. ประตูทางออกถนนกัลปพฤกษ์ ป้าย 1
4. ประตูทางออกถนนกัลปพฤกษ์ ป้าย 2
5. ทางเข้าประตูมอดินแดงฝั่งมิตรภาพ (ศาลเจ้าพ่อมอดินแดง)
6. วงเวียนเกาะกลาง ทางออกประตูมอดินแดง (โครงเหล็กสีส้ม)
7. วงเวียนสนามกีฬา
8. วงเวียนตึกอธิการบดี

ป้ายขนาด 2.4 x 6 เมตร

9. ทางเข้าประตูสีฐาน (ขวามืออยู่ภายในรั้ว)
10. สี่แยกตรงข้ามโรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ (นิติศาสตร์)
11. สามแยกประตูทางเข้าประตูกังสดาลเยื้องคณะทันตะแพทยศาสตร์
12. ตลาดหนองแวง ป้าย 1 ติด 7-11 หน้าแฟลต
13. ตลาดหนองแวงป้าย 2
14. สี่แยกไฟแดง ทางเลี้ยวศาลาพระราชทานปริญญาบัตรเดิม
15. สี่แยกทางเลี้ยววิทยาลัยปกครองท้องถิ่นฝั่งประตูมอดินแดง
16. สี่แยกทางเข้าอาคารขวัญมอ
17. องค์การนักศึกษา ฝั่งศูนย์อาหารและบริการ1 (คอมเพล็กซ์)
18. หน้าองค์การนักศึกษา
19. หน้าโรงอาหารชาย ป้าย 1
20. หน้าโรงอาหารชาย ป้าย 2
21. สามแยกทางเลี้ยวหอพักนักศึกษา 16
22. หน้าทางเข้าสำนักงานอธิการบดีฝั่งสวนร่มเกล้ากาลพฤกษ์
23. หน้าทางเข้าสำนักงานอธิการบดี
24. เยื้องคณะเทคนิคการแพทย์ (หน้าลานจอดรถ)
25. แยกไฟแดงสนามยิงปืน (หออินเตอร์)
26. แยกทางเข้าต้นศักดิ์สายรหัส
Scroll to Top