แบบลงเวลาปฏิบัติงาน

แบบลงเวลาปฏิบัติงานของบุคลากรกองสื่อสารองค์กร
เริ่มใช้ระบบ 4 มกราคม 2564

ลงเวลาปฏิบัติงาน

ตรวจสอบผลการลงเวลาปฏิบัติงาน

 

Scroll to Top