Fri. Aug 14th, 2020

กองสื่อสารองค์กร

Communication Affairs Division: CAD KKU

ต้อนรับผู้เยี่ยมชม

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2562 นายสิทธิพล พหลทัพ ผู้อำนวยการโรงเรียนสีหราชเดโชชัย พันตรีชาญ พงศ์นา นายทหารฝ่ายกิจการพลเรือน กรมทหารราบที่ 8 รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์…

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 61  ผศ.ดร.ศิริพงษ์ เพียศิริ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร และบุคลากรกองสื่อสารองค์กร ให้การต้อนรับ ผู้สื่อข่าวในพระราชสำนัก ที่เดินทางมาทำข่าว พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2561…

       เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 พลเรือตรี มาศพันธุ์ ถาวรามร เจ้ากรมการขนส่งทหารเรือ และคณะ เข้าศึกษาดูงาน โครงการโรงงานต้นแบบประกอบแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน จากวัสดุแกลบ…

วันนี้ (วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561) กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย นายชุมพร  พารา  ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร พร้อมด้วยนางสาวพรทิพย์  คำดี  หัวหน้างานสื่อสาร  นางสาววัลยา …