กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการพัฒนาบุคลากรกองสื่อสารองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการพัฒนาบุคลากรกองสื่อสารองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หัวข้อ “การสร้าง content ในการผลิตสื่อเพื่อการสื่อสารองค์กรให้เข้าถึงและตรงกลุ่มเป้าหมาย”  โดยมี อาจารย์ ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้กล่าวเปิดกิจกรรม และ นายชุมพร พารา ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวรายงาน ในการนี้มีบุคลากร กองสื่อสารองค์กร  25 คน เข้าร่วมโครงการ ณ เชียงคาน ริเวอร์ เมาท์เทน รีสอร์ท อ.เชียงคาน จ.เลย เมื่อวันที่ 15-17 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา

สำหรับโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักงานอธิการบดีประจำปี 2565 หัวข้อ การสร้าง content ในการผลิตสื่อเพื่อการสื่อสารองค์กรให้เข้าถึงและตรงกลุ่มเป้าหมาย มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ เพื่อการทำงานเป็นทีม สร้างความสามัคคีในองค์กร รวมไปถึง การตอบสนองนโยบายมหาวิทยาลัยตามตัวชี้วัดการทำงานสู่ความเป็นเลิศ

นายชุมพร พารา ผู้อำนวยการ กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นายชุมพร พารา ผู้อำนวยการ กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า กิจกรรมครั้งนี้เป็นกิจกรรมที่ได้รับงบประมาณจากสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อพัฒนาบุคลากร  ซึ่งเราได้ทำระยะที่ 1 เสร็จไปเรียบร้อยแล้ว โดยได้เชิญอาจารย์ ณัฐพัชญ์ วงษ์เหรียญทอง ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดดิจิทัลมา มาบรรยายให้ความรู้  ในส่วนของกิจกรรมในครั้งนี้ ด้านวิชาการจะเป็นการแลกเปลี่ยนให้แต่ละงาน มาพูดคุยถึงงานของฝ่ายตนเองว่าในระยะเวลาที่ผ่านมาได้ทำกิจกรรมอะไรที่ประสบความสำเร็จ มีความภาคภูมิใจในงานนั้นๆอย่างไร  รวมไปถึงการเล่าถึงการลดขั้นตอนในงานแต่ยังคงประสิทธิภาพ หรือ เพิ่มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และ การเปิดพื้นที่ให้ผู้ที่ขอตำแหน่งสูงขึ้นได้เล่าถึงความคืบหน้าในการทำผลงานของตนเอง  นอกจากนั้นจะเป็นส่วนของกิจกรรมนันทนาการ ที่เป็นการพาไปยังสถานที่ท่องเที่ยว อาทิ ถนนคนเดิน sky walk เชียงคาน  หมู่บ้านไทดํา

อาจารย์ ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อาจารย์ ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า วันนี้รู้สึกผ่อนคลายที่ได้ออกมานอกสถานที่ หลังจากการทำงานอย่างหนักร่วมกัน ตลอดหลายปีที่ผ่านมาเห็นการพัฒนาของกองสื่อสารองค์กรขึ้นเรื่อยๆ รวมไปถึงการได้เห็นความสามัคคี และ ผลงานที่โดดเด่น

“ขอขอบคุณทุกคนที่ช่วยให้งานของกองสื่อสารองค์กรมาถึงวันนี้ได้อย่างสง่างาม ตลอดเวลาเราได้มีการพัฒนางานของเราเรื่อยๆ ไม่ว่าจะเป็น การเพิ่มรายการใหม่ ๆ ควบคู่ไปกับการพัฒนาบุคลากร ปีนี้เราได้รับคำชื่นชมจากผู้บริหารมาก เพราะว่าผลงานที่ทุกคนทำโดดเด่น และ ตรง เหมือนเราทำงานเข้าสู่เป้าที่ชัดเจนขึ้น อาจารย์ตั้งใจว่าจะพัฒนากองสื่อสารองค์กรให้ดียิ่งๆขึ้นไป แต่ขณะเดียวกันต้องอาศัยความร่วมแรงร่วมใจจากน้องๆทุกคน ตอนนี้ได้พัฒนากองสื่อสารองค์กรในหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็น การเพิ่มอุปกรณ์ในการทำงานเพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตามที่ได้สัญญากับน้อง ๆ เอาไว้ และ เมื่อเร็วๆนี้ได้แยกงานวิทยุออกมาอีกงานเพื่อให้การทำงานชัดเจนยิ่งขึ้น”

“ในส่วนของการทำงาน ขอกล่าวถึงแต่ละทีมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ทีม outlook ต้องนำความคิดเห็นของผู้บริหารมาปรับเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย ขอให้พยายามต่อเพื่อผลงานที่ดีของมหาวิทยาลัย ทีม KKU insight ถือว่าเป็นไฮไลท์ของการทำงานในปีนี้ แม้ว่าจะเป็นรายการใหม่ แต่นำเสนอได้อย่างดี ได้รับเสียงชื่นชมในการทำงานอย่างมาก หากขาดเหลืออะไรสามารถบอกทันที ขอขอบคุณงานสื่อสารที่ทุกคนทุ่มเท อาจารย์ได้พัฒนาในส่วนของอุปกรณ์ในการทำงานที่ครบถ้วน ทันสมัย รวมไปถึง ในอนาคตที่จะพัฒนาสถานที่ทำงานของพวกเราที่ต้องการสมาธิในการสร้างสรรค์ผลงาน และ นั่งทำงานอย่างเป็นสัดส่วนมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ขอขอบคุณทีมอำนวยการที่ดูแลอำนวยความสะดวกในการมาสัมมนาครั้งนี้เป็นอย่างดี การเดินทางสะดวกสบาย อาหารอร่อย เมื่อมาถึงที่พักก็ผ่อนคลาย อาจารย์อยากให้บรรยากาศการของสัมมนาเป็นแบบนี้ คือ มีความสบาย ผ่อนคลาย และ ได้พูดคุยกัน แต่ในขณะเดียวกันต้องมีส่วนที่มีความวิชาการ คือ นั่นคือส่วนของการเล่าถึงการทำงาน การเล่าถึงการขอตำแหน่งสูงขึ้นของบุคลากรที่ทำในปีนี้  ในการก้าวสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นนั้น มีผลหลายดีหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็น ความเจริญเติบโตในหน้าที่การงานของตนเอง  การจัดสรรงบประมาณมาที่หน่วยงานต้นสังกัด”

ขอขอบคุณน้องๆทุกคนที่ให้ความร่วมมือในการกำกับดูแล การทำงานร่วมกันกับกองสื่อสารองค์กรอาจารย์มีความสุข และ เห็นผลงานมาโดยตลอด รู้สึกชื่นชมและให้กำลังใจ หากมีสิ่งใดที่ขาดเหลือก็สามารถแจ้งกันได้ หากทำได้ก็จะดำเนินการ หากทำไม่ได้ก็ยินดีที่จะแก้ไขปัญหาเพื่อให้การทำงานราบรื่น มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เชื่อว่าบรรยากาศในการผ่อนคลายครั้งนี้ จะเป็นพลังอันดีที่ส่งผลต่อการทำงานขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยขอนแก่นของพวกเราต่อไป”ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวปิดท้าย

สำหรับโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักงานอธิการบดีประจำปี 2565 หัวข้อ การสร้าง content ในการผลิตสื่อเพื่อการสื่อสารองค์กรให้เข้าถึงและตรงกลุ่มเป้าหมาย เดิมทีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 18-21 มกราคม 2565 ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ จังหวัดเลย แต่เนื่องจากมาตรการการเฝ้าระวัง และ ป้องกันควบคุมเชื้อไวรัสโคโรน่าจังหวัดขอนแก่น กองสื่อสารองค์กรฯ จึงได้ดำเนินโครงการเฉพาะส่วนของวิชาการ โดยเป็นการฟังบรรยายจากอาจารย์ ณัฐพัชญ์ วงษ์เหรียญทอง ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดดิจิทัลรวมทั้งการเป็นที่ปรึกษาการตลาด บริษัท dots Consultancy เมื่อ วันที่ 18 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา และ ได้ดำเนินการในส่วนที่ 2  ซึ่งเป็นการเดินทางไปสัมมนา ณ อำเภอเชียงคานจังหวัดเลยในครั้งนี้

หมายเหตุ : การดำเนินโครงการเฉพาะส่วนของวิชาการ โดยเป็นการฟังบรรยายจากอาจารย์ ณัฐพัชญ์ วงษ์เหรียญทอง ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดดิจิทัลรวมทั้งการเป็นที่ปรึกษาการตลาด บริษัท dots Consultancy เมื่อ วันที่ 18 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา

https://khonkaenuniversity.in.th/88373/