Uncategorized

กองสื่อสารองค์กร ร่วมกิจกรรมสภากาแฟสีหราช ครั้งที่ 121 กระชับความสัมพันธ์ หน่วยงานรอบรั้ว

วันที่ 29 มีนาคม 2567 เวลา 07.00 …

กองสื่อสารองค์กร ร่วมกิจกรรมสภากาแฟสีหราช ครั้งที่ 121 กระชับความสัมพันธ์ หน่วยงานรอบรั้ว Read More »

กองสื่อสารองค์กร จัดกิจกรรมสวดมนต์ทำวัตรเย็น โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำนักงานอธิการบดี ประจำวันที่ 10 มกราคม 2567

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2567 เวลา 16.00 …

กองสื่อสารองค์กร จัดกิจกรรมสวดมนต์ทำวัตรเย็น โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำนักงานอธิการบดี ประจำวันที่ 10 มกราคม 2567 Read More »

กองสื่อสารองค์กร มข. จัดอบรมการถ่ายภาพแก่บุคลากรและนักศึกษาในโครงการสหกิจศึกษา

วันที่ 3 มกราคม 2567 เวลา 10.00 …

กองสื่อสารองค์กร มข. จัดอบรมการถ่ายภาพแก่บุคลากรและนักศึกษาในโครงการสหกิจศึกษา Read More »

กองสื่อสารองค์กร มข. ร่วมวางพวงมาลารำลึก ฯพณฯจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ผู้มีคุณูปการต่อมหาวิทยาลัยขอนแก่น

เช้าวันนี้ (8 ธันวาคม 2566) เวลา 7.00 …

กองสื่อสารองค์กร มข. ร่วมวางพวงมาลารำลึก ฯพณฯจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ผู้มีคุณูปการต่อมหาวิทยาลัยขอนแก่น Read More »