อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 44 ปี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะเทคนิคการแพทย์

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 รองศาสตราจารย์ นพ. ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น  รองศาสตราจารย์เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ รองศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ  ศาสตราจารย์ ดร.ธิดารัตน์ บุญมาศ
รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ  อาจารย์ณัฐสมล  ธนกุลรังสฤษดิ์  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ  พร้อมคณะผู้บริหาร เข้าร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 44 ปี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  และคณะเทคนิคการแพทย์

โดยช่วง 7.00 น. ได้มีพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ 9 รูป พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายภัตตาหารเช้า เครื่องไทยธรรม ที่คณะคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  โดยได้รับความเมตตาจาก หลวงตาศิริ อินทสิริ เป็นประธานสงฆ์ รับบิณฑบาต และเจริญพระพุทธมนตร์ให้ศีล เพื่อความเป็นสิริมงคล

หลังจากนั้น เวลา 10.00 น. อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมคณะผู้บริหาร ได้เดินทางเข้าร่วมรับฟังธรรมเทศนา ถวายจตุปัจจัย ถวายสังฆทาน แด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป  ที่คณะเทคนิคการแพทย์ เพื่อความเป็นสิริมงคล

โดยพิธีดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษา บุคลากรของทางคณะ ได้ระลึกถึงพระคุณของผู้มีคุณูปการต่อการจัดตั้งคณะ และได้มีโอกาส ทำบุญกุศล เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต

Scroll to Top