มข.จัดค่ายเทนนิสเยาวชน ร่วมสิงห์ ปั้นนักหวดหน้าใหม่

มข.ร่วมกับ บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น และ สถาบันปิรามิดเทนนิส จัดพิธีเปิดค่ายพัฒนาทักษะทางกีฬาเทนนิส ( Singha Tennis Camp) ณ สนามเทนนิสศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 เวลา 9.00 น. มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น และ สถาบันปิรามิดเทนนิส จัดพิธีเปิดค่ายพัฒนาทักษะทางกีฬาเทนนิส ( Singha Tennis Camp) เปิดประสบการณ์ให้เยาวชน ฝึกกีฬาเทนนิสกับนักหวดระดับชาติ โดยมี รศ.ดร. เกรียงไกร กิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมคณะ และ นายเอกสิทธิ สุนทรนนท์ ผู้จัดการฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัทสิงห์คอเปอร์เรชั่น พร้อมคณะ ร่วมพิธีเปิด ในการนี้มีนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ และผู้ปกครองเข้าร่วมพิธีกว่า 150 คน ณ สนามเทนนิสศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น (ใกล้โรงเรียนอนุบาลสาธิตศึกษาศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ค่ายพัฒนาทักษะทางกีฬาเทนนิส ( Singha Tennis Camp)มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ พัฒนาศักยภาพทางด้านกีฬา ภายใต้การฝึกซ้อมที่ถูกต้องและเหมาะสม รวมไปถึงยังสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนหันมาชื่นชอบการเล่นกีฬา และสร้างโอกาสในการเป็นนักกีฬามืออาชีพในอนาคต

รศ.ดร. เกรียงไกร กิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รศ.ดร. เกรียงไกร กิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รศ.ดร. เกรียงไกร กิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า เพื่อสนองยุทธศาสตร์ ที่ 3 Culture and Care Community การเป็นองค์กรที่มีความห่วงใยดูแลชุมชนมหาวิทยาลัยจำเป็นต้องสร้างเครือข่ายความร่วมมือ จากทั้งภาครัฐและเอกชน ดังนั้น ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ และ กองสื่อสารองค์กร ในฐานะเป็นหน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงได้ร่วมกับ บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น และ สถาบันปิรามิดเทนนิส จัดโครงการเพื่อสังคมภายใต้ชื่อ ค่ายพัฒนาทักษะทางกีฬา : Singha Tennis Camp ประจำปีงบประมาณ 2561 ขึ้น

“โครงการดังกล่าวเป็นโครงการ ที่เยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย เนื่องจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ต้องการพัฒนาศักยภาพทางด้านกีฬาให้กับเยาวชน โดยเฉพาะเยาวชนในชุมชนรอบรั้วมหาวิทยาลัย ที่ส่วนใหญ่ขาดโอกาสในการฝึกกีฬาอย่างถูกต้องและเหมาะสม ให้หันมาออกกำลังกาย ลดการมั่วสุ่ม เช่น การติดยาเสพติด การติดเกม จนส่งผลเสียต่อสุขภาพ การเรียน และกลายเป็นปัญหาสังคมในที่สุด เชื่อว่าการส่งเสริมกิจกรรมด้านการกีฬานี้ ไม่เพียงทำให้เด็กๆได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ แต่ยังสามารถเป็นแรงขับให้เด็กค้นพบศักยภาพด้านกีฬาของตนเอง ก้าวสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพ ดูแลตนเองได้อย่างมั่นคงและหมายรวมไปถึงการสร้างชื่อเสียงให้ประเทศชาติต่อไปในอนาคต”รศ.ดร. เกรียงไกร กล่าว

นายเอกสิทธิ สุนทรนนท์ ผู้จัดการฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัทสิงห์คอเปอร์เรชั่น
นายเอกสิทธิ สุนทรนนท์ ผู้จัดการฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัทสิงห์คอเปอร์เรชั่น

นายเอกสิทธิ สุนทรนนท์ ผู้จัดการฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัทสิงห์คอเปอร์เรชั่น กล่าวว่า บริษัท สิงห์ ได้ให้การสนับสนุนวงการกีฬาไทยเพื่อก้าวสู่ความสำเร็จในระดับสากล มาโดยตลอด จากแนวคิดดังกล่าว จึงเป็นที่มาของของโครงการ Singha Tennis Camp ซึ่งจัดขึ้นปีนี้เป็นปีแรก โดยในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 100 คน และจะได้มีโอกาสเรียนรู้กับนักกีฬาและผู้ฝึกสอนเทนนิสมืออาชีพชั้นนำระดับประเทศ ได้แก่ คุณสรวง จันทร์อุไร ผู้จัดการสำนักงานส่งเสริมกีฬา บริษัทสิงห์คอร์เปอเรชั่น จำกัด ผู้อำนวยการสถาบันสอนเทนนิสปิรามิดและผู้ฝึกสอน ITF Coach Level lll คุณศักดิ์อนันต์ เหล่าเขตกิจ ผู้ฝึกสอน ITF Coach Level ll คุณชานินทร์ ทัสสโร ผู้ฝึกสอน ITF Coach Level ll

“นอกจากนี้ยังมีการบรรยายเรื่อง ฝึกอย่างไร….ก้าวไกลสู่สากล จากคุณสรวง จันทรอุไร ผู้ก่อตั้งสถาบันสอนเทนนิสปิรามิด ที่จะบรรยายเจาะลึกถึงวิธีการดูแลบุตรหลานให้ประสบความสำเร็จในเส้นทางสายอาชีพนักเทนนิส วิธีการฝึกซ้อม หลักการดูแลทางร่างกายและจิตใจ การเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ทั้งยังสามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนเพื่อการพัฒนาเยาวชนไทยให้ประสบความสำเร็จในวงการเทนนิสอาชีพต่อไป”นายกตัญญุตา กล่าว
ทั้งนี้โครงการมีกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 24 พฤศจิกายน ถึง 24 ธันวาคม พ. ศ. 2560 โดยจะใช้เวลาฝึกซ้อม ในวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์จำนวน 3 สัปดาห์ เป็นเวลา 9 วัน