มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและวางพวงมาลาถวายสักการะ เนื่องในวันรพี ประจำปี พ.ศ.2565

วันที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 07.00 น. อาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ นางละอองดาว สมดีวีรเดช  ผู้อำนวยการกองกฎหมาย พร้อมบุคลากรกองสื่อสารองค์กร และบุคลากรกองกฎหมาย ในนามผู้แทนมหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วม พิธีบำเพ็ญกุศล และวางพวงมาลาถวายสักการะ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์รพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เนื่องในวันรพี 7 สิงหาคม ประจำปี พ.ศ.2565  ณ ลานหน้าพระอนุสาวรีย์ ด้านหน้าอาคารศาลแขวงขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยมีนายวินัย เรืองศรี ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 4 นำผู้ร่วมพิธีถวาย มาลัยสักการะ กล่าวถวายราชสดุดีฯ ยืนสงบนิ่ง และวางพวงมาลา ต่อด้วยผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ร่วมวางพวงมาลา หน้าพระอนุสาวรีย์ฯ ตามลำดับ เป็นอันเสร็จพิธี

โดย วันที่ 7 สิงหาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ผู้ทรงได้รับการยกย่องให้เป็น “พระบิดาแห่งกฎหมายไทย” เนื่องจากพระองค์ทรงเป็นนักนิติศาสตร์ และทรงวางระบบแบบแผน ศาลยุติธรรม รวมถึงทรงจัดตั้งโรงเรียนกฎหมายขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยอันเป็นประโยชน์ใหญ่ยิ่งแก่ประเทศชาติ

Scroll to Top