กิจกรรมสวดมนต์ทำวัตรเย็น นั่งสมาธิ โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำนักงานอธิการบดี ประจำวันที่ 11 ส.ค. 2565

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ฝ่ายกิจการพิเศษ ร่วมกับกองคลัง และกองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมสวดมนต์ทำวัตรเย็น นั่งสมาธิ ในโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งได้รับเกียรติจาก  นายชุมพร พารา รักษาการแทนผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร เป็นประธานสวดมนต์ทำวัตรเย็น และ ดร. วิยะดา ปัญจรัก รองผู้อำนวยการคลังเลือดกลาง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วยบุคลากรภายใน มข.และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลังจากสวดมนต์ทำวัตรเย็น นั่งสมาธิ เสร็จสิ้นลง ได้มีการมอบ  ของที่ระลึก พร้อมทั้งเหรียญพระ แก่ผู้โชคดีและผู้ร่วมกิจกรรม เพื่อนำไปบูชาเป็นสิริมงคล อีกด้วย

 

Scroll to Top