มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมแสดงความจงรักภักดี ในวันจักรี

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมแสดงความจงรักภักดี ในวันจักรี

มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพงษ์ เพียศิริ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร พร้อมด้วยบุคลากรกองสื่อสารองค์กร ร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ราชวงศ์จักรีทุกพระองค์ ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า  ในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์” (วันจักรี)  ในวันศุกร์ ที่ 6 เมษายน 2561  ณ ห้องประชุมแก่นทอง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่นหลังใหม่ อำเภอเมืองขอนแก่น โดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมแสดงความจงรักภักดี ในวันจักรี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมแสดงความจงรักภักดี ในวันจักรี

วันจักรี ภาษาอังกฤษคือ Chakri Memorial Day ตรงกับวันที่ 6 เมษายนของทุกปี สืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2325 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช หรือพระรามาธิบดีที่ 1 เสด็จปราบดาภิเษกขึ้นครองราชย์เป็นกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี ดังนั้นในวันที่ 6 เมษายนของทุกปีจึงนับเป็นวันครบรอบการก่อตั้งราชวงศ์จักรี นอกจากนั้นยังเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงสร้างกรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงของไทยอีกด้วย

ข่าว/ภาพ: บริพัตร ทาสี

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมแสดงความจงรักภักดี ในวันจักรี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมแสดงความจงรักภักดี ในวันจักรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพงษ์ เพียศิริ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร มข.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพงษ์ เพียศิริ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร มข.
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมแสดงความจงรักภักดี ในวันจักรี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมแสดงความจงรักภักดี ในวันจักรี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมแสดงความจงรักภักดี ในวันจักรี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมแสดงความจงรักภักดี ในวันจักรี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมแสดงความจงรักภักดี ในวันจักรี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมแสดงความจงรักภักดี ในวันจักรี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมแสดงความจงรักภักดี ในวันจักรี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมแสดงความจงรักภักดี ในวันจักรี

https://www.kku.ac.th/news/v.php?q=0015533&l=th