ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี เข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันที่ 25 ตุลาคม 2565 มหาวิทยาลัยขอนแก่นให้การต้อนรับคณะครู และนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายชุมพร  พารา ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวต่อนรับคณะศึกษาดูงาน พร้อมด้วยบุคลากรสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ  ได้บรรยายข้อมูลการรับเข้าศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี คณะครู และนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4  นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่5  และ นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่6  โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 87 คน เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมกองสื่อสารองค์กร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Scroll to Top