มข.ฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าต่อเนื่อง ประชาชนแห่บริการคับคั่ง

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 เวลา 13.00 น. ผศ.ดร.ศิริพงษ์ เพียศิริ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร พร้อมด้วยนายชุมพร พารา ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร และผศ.น.สพ.พงษ์ธร สุวรรณธาดา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำทีมสัตวแพทย์ และนักศึกษาเข้าร่วมให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการ KKU USR มหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อสังคม “มข.ร่วมพัฒนาศักยภาพชุมชนเมือง” ประจำปีงบประมาณ 2561 มหาวิทยาลัยขอนแก่นสัญจรพบพี่น้องชุมชน รณรงค์สร้างสังคมน่าอยู่โดยบ้านชีวาศิลป์ ศิลปกรรมศาสตร์ และการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อพิษสุนัขบ้าให้ สุนัขและแมว โดยโรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ที่ชุมชนโนนม่วงหมู่ 19,23 และค่ายสีหราชเดโชชัย โดยมี ประชาชนนำสัตว์เลี้ยง เข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า ฟรี อย่างคับคั่ง ณ วัดอดุลแก้วมอดี ชุมชนโนนม่วง จังหวัดขอนแก่น

โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น จะมีการจัดกิจกรรมดังกล่าว อีก 2 ครั้ง ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ลงพื้นที่ในชุมชนวัดป่าอดุลยาราม จุดบริการ วัดป่าอดุลยาราม และ วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ลงพื้นที่ในชุมชนสามเหลี่ยม 1-5 จุดบริการ ศาลาชุมชนสามเหลี่ยม 1 (ครึ่งบ่ายเท่านั้น เวลา 13.00-16.00 น.)  สอบถามเพิ่มเติมโทร 043202204