มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมงานสภากาแฟสีหราช ครั้งที่109 สานสัมพันธ์สังคมแห่งการช่วยเหลือ

เช้าวันนี้ (18 พฤศจิกายน 2565) เวลา 07.00 น. อาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ  นายชุมพร พารา ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร พร้อมบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมงาน สภากาแฟสีหราช ครั้งที่ 109 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น โดยมี นายยอดเมือง ศิริประธาน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น เจ้าภาพการจัดงาน กล่าวต้อนรับ

ภายในงานมีการร่วมรับประทานอาหารเช้า แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ระหว่างหน่วยงาน  โดยอาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ผู้แทนมหาวิทยาลัย ได้กล่าวแสดงความขอบคุณคณะเจ้าภาพจัดงาน พร้อมทั้งรายงานภารกิจของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในช่วงที่ผ่านมา เช่น รายงานผลการจัดกิจกรรม KKU CSV มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมสร้างคุณค่าสู่สังคม ประจำปี 2565 พร้อมเชิญชวนสมาชิกสภากาแฟ เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในปีถัดไป รายงานผลการจัดกิจกรรมสีฐานเฟสติวัล และประชาสัมพันธ์ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ที่จะจัดขึ้นในช่วงเดือนธันวาคมนี้ รวมทั้งกล่าวแสดงความห่วงใยเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด19 ต่อสมาชิกสภากาแฟทุกท่าน
สำหรับการประชุมสภากาแฟสีหราช นี้จัดขึ้น เป็นการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น นำเสนอข้อมูลข่าวสารระหว่างหน่วยงานใกล้เคียงกัน  เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือของสมาชิกสภากาแฟสีหราช ก่อให้เกิดสังคมแห่งการช่วยเหลือ การร่วมมือแก้ไขปัญหา การพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันต่อไป

 

Scroll to Top