มข.เดินหน้าให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าชุมชนรอบรั้วอย่างต่อเนื่อง ครั้งที่3

มข.เดินหน้าให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าชุมชนรอบรั้วอย่างต่อเนื่อง ครั้งที่3

วันนี้ (10 พฤษภาคม 2561) เวลา 13.00 น. รศ.ดร. เกรียงไกร  กิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วย ผศ.ดร.ศิริพงษ์ เพียศิริ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร นายบัญชา พระพล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ และคณาจารย์ และนักศึกษาคณะสัตวแพทย์ศาสตร์กว่า 20 คน ร่วมให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าที่ชุมชนตะวันใหม่ ชุมชนหนองแวงตราชู 1 , 3 ชุมชนสามเหลี่ยม 2 ชาวบ้านรอรับบริการวัคซีนอย่างคับคั่ง ณ จุดบริการ ณ วัดป่าอดุลยาราม จังหวัดขอนแก่น

มข.เดินหน้าให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าชุมชนรอบรั้วอย่างต่อเนื่อง ครั้งที่3
มข.เดินหน้าให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าชุมชนรอบรั้วอย่างต่อเนื่อง ครั้งที่3

       รศ.ดร. เกรียงไกร  กิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  กล่าวว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่นในฐานะสถาบันการศึกษาที่มียุทธศาสตร์ด้าน Culture and Care Community การเป็นองค์กรที่มีความห่วงใยและใส่ใจต่อชุมชน มีความวิตกกังวลต่อวิกฤตโรคพิษสุนัขบ้าระบาด จึงมีนโยบายป้องกันประชาชนชุมชนรอบรั้วมหาวิทยาลัยขอนแก่นจากโรคพิษสุนัขบ้า โดยระดมสัตวแพทย์และนักศึกษา รวมถึงเจ้าหน้าที่มาให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสเรบีส์ไวรัส เป็นสาเหตุการเกิดโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนรอบรั้วมหาวิทยาลัย

มข.เดินหน้าให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าชุมชนรอบรั้วอย่างต่อเนื่อง ครั้งที่3
มข.เดินหน้าให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าชุมชนรอบรั้วอย่างต่อเนื่อง ครั้งที่3

“กิจกรรม มข.สัญจรพบพี่น้องชุมชนรณรงค์สร้างสังคมน่าอยู่ โดย บ้านชีวาศิลป์ และ ให้บริการดูแลสุขภาพสุนัขและแมว โดยโรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นกิจกรรม ภายใต้โครงการ KKU USR  มหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อสังคม มข. ร่วมพัฒนาศักยภาพชุมชนเมือง ประจำปีงบประมาณ 2561    โดยทุกฝ่ายต่างตระหนักถึงปัญหาการเกิดโรคพิษสุนัขบ้า จึงได้ให้บริการวัคซีนกระจายไปยังชุมชนต่างๆ อย่างทั่วถึง ทำให้ปัจจุบันสามารถกำจัดเชื้อได้หมดสิ้นแล้ว” รศ.ดร. เกรียงไกร  กล่าว
       นางไพฑูรย์ ทรงสังข์ ผู้มาใช้บริการ กล่าวว่า “กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ดีมาก เพราะมีสุนัข 5 ตัว  หากนำสุนัขไปฉีดวัคซีนด้วยตนเอง จะต้องเสียค่าใช้จ่ายจำนวนมาก นอกจากนี้เรา สังคม สุนัขของเราก็ปลอดภัยมากขึ้นลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อพิษสุนัขบ้า การให้บริการฟรีจึงถือเป็นสิ่งที่ดี และอยากให้มีบริการฉีดวัคซีนฟรีเช่นนี้ในปีต่อๆไป”

นางไพฑูรย์ ทรงสังข์ ผู้มาใช้บริการ (ซ้าย)
นางไพฑูรย์ ทรงสังข์ ผู้มาใช้บริการ (ซ้าย)

ทั้งนี้การจัดกิจกรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่นสัญจรพบพี่น้องชุมชน รณรงค์สร้างสังคมน่าอยู่โดยบ้านชีวาศิลป์ ศิลปกรรมศาสตร์ และการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อพิษสุนัขบ้าให้ สุนัขและแมว โดยโรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ภายใต้โครงการ KKU USR มหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อสังคม “มข.ร่วมพัฒนาศักยภาพชุมชนเมือง” ประจำปีงบประมาณ 2561 กำหนดจัดขึ้น  4 ครั้ง โดย ครั้งที่ 1  วันจันทร์ ที่ 9  เมษายน 2561  ลงพื้นที่ชุมชนโนนม่วงหมู่ 3 หมู่ 12 หมู่ 27  จุดบริการ ณ วัดม่วงศรี ครั้งที่ 2  วันพฤหัสบดี ที่  19 เมษายน 2561 ลงพื้นที่ชุมชน โนนม่วง หมู่ 19 หมู่ 23  ค่ายศรีหราชเดโชไชย โรงเรียนสีหราชเดโชชัย  จุดบริการ ณ วัดอดุลแก้วมอดี ครั้งที่ 3  วันพฤหัสบดี ที่ 10 พฤษภาคม 2561 ลงพื้นที่ในชุมชนวัดป่าอดุลยาราม ชุมชนตะวันใหม่ ชุมชนหนองแวงตราชู 1, 3 ชุมชนสามเหลี่ยม 2 จุดบริการ ณ วัดป่าอดุลยาราม  และในครั้งที่ 4  ซึ่งเป็นครั้งสุดท้าย จัดในวันศุกร์ ที่ 18 พฤษภาคม 2561 ลงพื้นที่ในชุมชนสามเหลี่ยม 1-5 จุดบริการ ณ ศาลาชุมชนสามเหลี่ยม 1 โดยผู้ที่สนใจสามารถ นำสุนัข และ แมว มาฉีดวัคซีนได้ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

ข่าว : รวิพร  สายแสนทอง  ภาพ : บริพัตร ทาสี

มข.เดินหน้าให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าชุมชนรอบรั้วอย่างต่อเนื่อง ครั้งที่3
มข.เดินหน้าให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าชุมชนรอบรั้วอย่างต่อเนื่อง ครั้งที่3

มข.เดินหน้าให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าชุมชนรอบรั้วอย่างต่อเนื่อง ครั้งที่3
มข.เดินหน้าให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าชุมชนรอบรั้วอย่างต่อเนื่อง ครั้งที่3
มข.เดินหน้าให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าชุมชนรอบรั้วอย่างต่อเนื่อง ครั้งที่3
มข.เดินหน้าให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าชุมชนรอบรั้วอย่างต่อเนื่อง ครั้งที่3
มข.เดินหน้าให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าชุมชนรอบรั้วอย่างต่อเนื่อง ครั้งที่3
มข.เดินหน้าให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าชุมชนรอบรั้วอย่างต่อเนื่อง ครั้งที่3
มข.เดินหน้าให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าชุมชนรอบรั้วอย่างต่อเนื่อง ครั้งที่3
มข.เดินหน้าให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าชุมชนรอบรั้วอย่างต่อเนื่อง ครั้งที่3
มข.เดินหน้าให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าชุมชนรอบรั้วอย่างต่อเนื่อง ครั้งที่3
มข.เดินหน้าให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าชุมชนรอบรั้วอย่างต่อเนื่อง ครั้งที่3
มข.เดินหน้าให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าชุมชนรอบรั้วอย่างต่อเนื่อง ครั้งที่3
มข.เดินหน้าให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าชุมชนรอบรั้วอย่างต่อเนื่อง ครั้งที่3
มข.เดินหน้าให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าชุมชนรอบรั้วอย่างต่อเนื่อง ครั้งที่3
มข.เดินหน้าให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าชุมชนรอบรั้วอย่างต่อเนื่อง ครั้งที่3
มข.เดินหน้าให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าชุมชนรอบรั้วอย่างต่อเนื่อง ครั้งที่3
มข.เดินหน้าให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าชุมชนรอบรั้วอย่างต่อเนื่อง ครั้งที่3
มข.เดินหน้าให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าชุมชนรอบรั้วอย่างต่อเนื่อง ครั้งที่3
มข.เดินหน้าให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าชุมชนรอบรั้วอย่างต่อเนื่อง ครั้งที่3
มข.เดินหน้าให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าชุมชนรอบรั้วอย่างต่อเนื่อง ครั้งที่3
มข.เดินหน้าให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าชุมชนรอบรั้วอย่างต่อเนื่อง ครั้งที่3