มข.ร่วมเป็นเจ้าภาพ พิธีสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศล ดร.พระเทพกิตติรังษี

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 เวลาประมาณ 19.00 น. มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เป็นเจ้าภาพร่วม พิธีสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศล ดร.พระเทพกิตติรังษี (ทองสา วรลาโภ ปธ. 8) อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น อดีตเจ้าอาวาสวัดธาตุ พระอารามหลวง ณ ศาลาเทพวิมลโมลี วัดธาตุ พระอารามหลวง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น โดยมี รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริไชย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธี ในการนี้ นายชุมพร พารา ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร และบุคลากรกองสื่อสารองค์กร เข้าร่วมพิธี ด้วยความอาลัยยิ่ง