กองสื่อสารองค์กร ร่วมต้อนรับ ม.กาฬสินธุ์ ศึกษาการอัพเกรดมหาลัยดิจิตอลแบบก้าวกระโดด

กองสื่อสารองค์กร มข. ร่วมต้อนรับ ม.กาฬสินธุ์

กองสื่อสารองค์กร มข. ร่วมต้อนรับ ม.กาฬสินธุ์ ศึกษาดูงานการเปลี่ยนมหาวิทยาลัยขอนแก่นจากอดีตสู่ Smart Campus ตั้งแต่ระบบพื้นฐาน พร้อมฉายภาพอนาคตโปรแกรมที่สามารถวิเคราะห์ศักยภาพนักศึกษารายบุคคล

วันนี้ ( 21 มิถุนายน 2561 ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ผศ. ดร. เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร และอ.ดร. กิตติ์ เธียรธโนปจัย  ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  นำโดย นายปิยะ สร้อยอุดม ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และบุคลากรด้านบริหารเทคโนโลยีเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์กว่า 20 คน ณ ห้องประชุมสารสิน อาคารสิริคุณากร  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผศ. ดร. เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร มข.
ผศ. ดร. เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร มข.

ผศ. ดร. เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น เผยว่า เทคโนโลยีก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วในฐานะสถาบันการศึกษาต้องปรับให้เข้ากับยุคสมัย โดยนำดิจิตอลมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งกับเจ้าหน้าที่และนักศึกษา  โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่นมีแนวนโยบาย Smart Campus การบริหารองค์กรอย่างชาญฉลาด นำดิจิตอลมาจัดการห้องเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ โดยเฉพาะความสามารถในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต ระบบสารสนเทศจึงเป็นตัวรวมศูนย์ข้อมูลต่างๆ อย่างปลอดภัย รวดเร็ว และสะดวกสำหรับทุกคนกว่าสี่หมื่นคนในมหาวิทยาลัยขอนแก่น รองรับการใช้งานต่างๆ และในอนาคตอาจผุดโปรแกรมที่สามารถวิเคราะห์ศักยภาพนักศึกษารายบุคคลอีกด้วย

กองสื่อสารองค์กร ร่วมต้อนรับ ม.กาฬสินธุ์ ศึกษาการอัพเกรดมหาลัยดิจิตอลแบบก้าวกระโดด
กองสื่อสารองค์กร ร่วมต้อนรับ ม.กาฬสินธุ์ ศึกษาการอัพเกรดมหาลัยดิจิตอลแบบก้าวกระโดด

นายปิยะ สร้อยอุดม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กล่าวว่า มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  มีการรวมศูนย์การศึกษาเป็นหนึ่งเดียวกัน ฉะนั้นฐานข้อมูลสารสนเทศในช่วงแรกจึงต้องเฟ้นหาระบบที่รองรับได้ดีที่สุด เพื่อการพัฒนาระบบการศึกษา  มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีการนำเทคโนโลยีมาจัดการศึกษาอย่างโดดเด่น และคาดว่าจะนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้กับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ในอนาคต

ทั้งนี้ในช่วงบ่ายคณะศึกษาดูงานได้เข้าเยี่ยมชมระบบสารสนเทศการศึกษา ที่สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ และศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข่าว : จิราพร ประทุมชัย ภาพ : วรวิทย์ สิริภานุวัฒน์

กองสื่อสารองค์กร ร่วมต้อนรับ ม.กาฬสินธุ์ ศึกษาการอัพเกรดมหาลัยดิจิตอลแบบก้าวกระโดด
กองสื่อสารองค์กร ร่วมต้อนรับ ม.กาฬสินธุ์ ศึกษาการอัพเกรดมหาลัยดิจิตอลแบบก้าวกระโดด
กองสื่อสารองค์กร ร่วมต้อนรับ ม.กาฬสินธุ์ ศึกษาการอัพเกรดมหาลัยดิจิตอลแบบก้าวกระโดด
กองสื่อสารองค์กร ร่วมต้อนรับ ม.กาฬสินธุ์ ศึกษาการอัพเกรดมหาลัยดิจิตอลแบบก้าวกระโดด
กองสื่อสารองค์กร ร่วมต้อนรับ ม.กาฬสินธุ์ ศึกษาการอัพเกรดมหาลัยดิจิตอลแบบก้าวกระโดด
กองสื่อสารองค์กร ร่วมต้อนรับ ม.กาฬสินธุ์ ศึกษาการอัพเกรดมหาลัยดิจิตอลแบบก้าวกระโดด
อาจารย์ ดร. กิตติ์ เธียรธโนปจัย ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มข.
อาจารย์ ดร. กิตติ์ เธียรธโนปจัย ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มข.
กองสื่อสารองค์กร ร่วมต้อนรับ ม.กาฬสินธุ์ ศึกษาการอัพเกรดมหาลัยดิจิตอลแบบก้าวกระโดด
กองสื่อสารองค์กร ร่วมต้อนรับ ม.กาฬสินธุ์ ศึกษาการอัพเกรดมหาลัยดิจิตอลแบบก้าวกระโดด
กองสื่อสารองค์กร ร่วมต้อนรับ ม.กาฬสินธุ์ ศึกษาการอัพเกรดมหาลัยดิจิตอลแบบก้าวกระโดด
กองสื่อสารองค์กร ร่วมต้อนรับ ม.กาฬสินธุ์ ศึกษาการอัพเกรดมหาลัยดิจิตอลแบบก้าวกระโดด
กองสื่อสารองค์กร ร่วมต้อนรับ ม.กาฬสินธุ์ ศึกษาการอัพเกรดมหาลัยดิจิตอลแบบก้าวกระโดด
กองสื่อสารองค์กร ร่วมต้อนรับ ม.กาฬสินธุ์ ศึกษาการอัพเกรดมหาลัยดิจิตอลแบบก้าวกระโดด