Fri. Aug 14th, 2020

กองสื่อสารองค์กร

Communication Affairs Division: CAD KKU

“บริพัตร ทาสี” นักวิชาการโสตฯ กองสื่อสารองค์กร คว้ารางวัลรองชนะเลิศ การประกวดภาพถ่ายขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ

มหาวิทยาขอนแก่น จัดพิธีมอบรางวัลการประกวดภาพถ่ายขอนแก่นมาราธอนนานาชาติครั้งที่ 13 โดยมี รศ.เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายชุมพร พารา ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร นายภพพล เกษมสันต์ ณ อยุธยา ประธานกรรมการตัดสิน นายจงชัย ทองเครือ อาจารย์ อภิศักดิ์ หาญพิชาญชัย ภก. ดร. ประชาสรรค์ แสนภักดี และนายกิตติศักดิ์ เชียววานิช คณะกรรมการตัดสิน พร้อมช่างภาพผู้ได้รับรางวัล รวมทั้งสิ้นกว่า 20 คน ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ 7 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อ 8 มีนาคม 59

รศ.เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดการประกวดภาพถ่ายขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ ครั้งที่ 13 ในวันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการแข่งขัน ฯ ผ่านการถ่ายภาพ และเพื่อให้ได้ภาพที่สวยงามสื่อถึงความเป็นขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ เพื่อประชาสัมพันธ์ยกมาตรฐานสู่การเป็นศูนย์กลางจัดการแข่งขันมาราธอนมาตรฐานสากลแห่งภูมิภาคอาเซียน หรือ ASEAN Marathon Majors และจะยกมาตรฐานสู่ระดับ World Marathon Majors

นายภพพล เกษมสันต์ ณ อยุธยา ประธานกรรมการตัดสิน กล่าวว่า กิจกรรมการประกวดภาพถ่ายขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ ครั้งที่ 13 มีกลุ่มโฟโต้แก้งค์ขอนแก่นเป็นผู้เริ่มดำเนินการ โดยมีจุดประสงค์เพื่อสร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน และเป็นการเผยแพร่ภาพประชาสัมพันธ์การขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง จึงได้จัดให้มีการแข่งขันภาพถ่ายขึ้นโดยครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากบริษัท นิคอน (ประเทศไทย) จำกัด มอบกล้องถ่ายภาพมูลค่ากล่าว 50,000 บาทแก่ผู้ได้รับรางวัลอีกด้วย โดยมีภาพที่ส่งเข้าประกวดกว่า 130 ภาพ จากช่างภาพกว่า 60 คน ผลตัดสินการประกวดภาพถ่ายขอนแก่นมาราธอนนานาชาติครั้งที่ 13 ผลการประกวดมีดังนี้

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายชาติชาย พรมพิราษฎร์ : ชื่อภาพ แข่งกับตัวเอง รับเงินสด 10,000 บาท พร้อมกล้อง NIKON 1 J5 มูลค่า 21,900 บาท
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ นายบริพัตร ทาสี : Strong แข็งแรงมาก รับเงินสด 4,000 บาท พร้อมกล้อง NIKON มูลค่า 13,900 บาท
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ นายสรธร โพธิ์สีดา : กำลังใจ กลางสายฝน รับเงินสด 3,000 บาท พร้อมกล้อง NIKON มูลค่า 13,900 บาท
รางวัลชมเชย จำนวน 3 รางวัล ได้แก่ นายรินฐ์ภูวัจธ์ วงศ์วานิช : แล๊นไปนำกันเด้อ ,นายไพศาล เสงี่ยมศรี : พลังใจ ,นายอภิเทพ วิจิตรประกาพงษ์ : สดชื่นรื่นเริง รับเงินสด มูลค่า 1,000 บาท


นายบริพัตร ทาสี นักวิชาการโสตทัศนศึกษา กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น เจ้าของภาพ Strong แข็งแรงมาก เผยว่า ตนเป็นชาวขอนแก่นโดยกำเนิดฉะนั้นหน้าที่การประชาสัมพันธ์งานจึงหมายรวมถึงเป็นหน้าที่ของตนด้วย โดยต้องการถ่ายทอดเรื่องราวความเป็น นานาชาติ ของการวิ่งขอนแก่นมาราธอนนานาชาติครั้งที่ 13 ซึ่งมีนักวิ่งต่างชาติหลากหลายเชื้อชาติเข้าร่วมการแข่งขัน โดยตั้งใจให้จังหวัดขอนแก่น ได้เป็นที่รู้จักกับผู้คนคนทั่วโลก ภายใต้แนวคิด Strong แข็งแรงมาก โดยได้เห็นการวิ่งอย่างทุ่มเท ไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยของชาวต่างชาติ จึงเกิดแรงบันดาลใจเป็นที่มาของภาพดังกล่าว

“ส่วนตัวผมเก็บภาพการแข่งขันตลอดทุกปี ซึ่งถือเป็นหน้าที่ที่ทำมายาวนานอย่างต่อเนื่อง และลองส่งภาพเข้าประกวดดู ซึ่งได้รับรางวัล สร้างความภูมิใจเป็นอย่างมาก ในปีต่อไปจะมาอีกทุกครั้งเพื่อช่วยประชาสัมพันธ์งานขอนแก่นมาราธอนนานาชาติให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วโลก เพราะที่นี้คือบ้านของผม” นายบริพัตร กล่าว