มข.ร่วมวางพวงมาลารำลึกถึง ฯพณฯจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ผู้ริเริ่มวางรากฐานในการจัดตั้งมหาวิทยาลัยขอนแก่น

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมวางพวงมาลารำลึกถึง ฯพณฯจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ผู้ริเริ่มให้จัดตั้งสถาบันการศึกษาชั้นสูง ด้านวิศวกรรมศาสตร์ และเกษตรศาสตร์ ขึ้นที่จังหวัดขอนแก่น ซึ่งต่อมาจึงเป็นมหาวิทยาลัยขอนแก่น

เช้าวันนี้ (8 ธันวาคม 2565) มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย อาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ พร้อมด้วยนายชุมพร พารา ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร หัวหน้างาน และบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมวางพวงมาลารำลึกถึง ฯพณฯ จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ อดีตนายกรัฐมนตรีคนที่ 11 ของไทย เนื่องในวันคล้ายวันถึงอสัญกรรมของท่าน ผู้สร้างเกียรติคุณความดี และคุณประโยชน์นานัปการแก่จังหวัดขอนแก่น และประเทศชาติ ทั้งยังเป็นผู้ริเริ่มให้จัดตั้งสถาบันการศึกษาชั้นสูง ด้านวิศวกรรมศาสตร์ และเกษตรศาสตร์ขึ้นที่จังหวัดขอนแก่น ซึ่งต่อมาจึงกลายเป็นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในปัจจุบัน

ภายในพิธี ได้รับเกียรติจาก นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นำหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ รัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถาบันการศึกษา ประธานชมรม นายกสมาคม สโมสร พ่อค้า ประชาชน ในจังหวัดขอนแก่น ร่วมวางพวงมาลา ในพิธีรำลึกถึง ฯพณฯ จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ นายกรัฐมนตรีคนที่ 11 ของประเทศไทย ณ อนุสาวรีย์ ฯพณฯ จอมพลสฤษดิ์ สวนรัชดานุสรณ์ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น เพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีที่ ฯพณฯ จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ มีต่อประเทศชาติ และชาวจังหวัดขอนแก่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการวางรากฐานการพัฒนาจังหวัดขอนแก่น ให้เป็นศูนย์กลางการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการศึกษาสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นอกจากนี้จอมพลสฤษดิ์ยังได้สร้างแผนการพัฒนาจังหวัดขอนแก่นเพื่อเป็นศูนย์กลางของภาคอีสาน มีการสร้างเขื่อนอุบลรัตน์ เพื่อผลิตไฟฟ้าและการชลประทาน และก่อตั้งมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเป็นแหล่งศึกษาของเยาวชนในภาคอีสาน สร้างสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ขอนแก่น เพื่อประชาสัมพันธ์งานของภาคอีสาน จัดสร้างถนนให้มีการคมนาคมที่สะดวกสบาย ทำให้จังหวัดขอนแก่นมีการเดินทางที่สะดวกมากขึ้น ทั้งยังสร้างทางรถยนต์ รถไฟ และสนามบิน ด้วยเกียรติคุณความดีนานัปการที่ทำไว้ให้ชาวอีสานและจังหวัดขอนแก่น จึงมีการจัดงานรำลึกถึงคุณงามความดีของท่าน ในวันที่ 8 ธันวาคม ของทุกปี